NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 164|
documents selected.
 1. 20903251060
  Author(s):Lavdovski, M[ikhail] D[orimentov], [1846–1902]
  Author Note:For Biography, see Izvĭest. Imp. Voyenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1903, vi, 94–102 (V. Y. Rubashkin).
  Reference Note:See Osnovaniya k izucheniyu mikroskopicheskoĭ anatomii [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1887–8.
  Also: Voyenno-med. J., St. Petersb., 1903, i, med. pt., 514–516.
  Language:Russian
  Type of Resource:Note
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 9/Page 325
 2. 20903271300
  Author(s):Lavrovskaya, Lyubov A[leksĭeyevna], [1859– ]
  Reference Note:See Brouardel (Paul[-Camille-Hippolyte]) & Thoinot (L. N.) Bryushnoĭ tif [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1898.
  Language:Russian
  Type of Resource:Note
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 9/Page 327
 3. 20904951320
  Author(s):Levi, G[eorgiy] Ya[kovlevich], [1854– ]
  Reference Note:See Leistikow (L.) Terapiya kozhnîkh bolĭezneĭ [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1899.
  Language:Russian
  Type of Resource:Note
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 9/Page 495
 4. 20904991020
  Author(s):Levitski, Volodimir
  Reference Note:Editor of: Zbirnik matematichnoprirodopisno-lĭkarskoĭ sektsiï [etc.]. Pt. 2. Chast matematichna, Lvov, 1898–1901.
  Also, Co-Editor of: Zbirnik sektsii matematichno-prirodopisno-lïkarskoï naukovogo tovaristva imeni Shevchenka, Lvov, 1897.
  Language:Russian
  Type of Resource:Note
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 9/Page 499
 5. 20905101300
  Title:Lgovski.
  Reference Note:See Vozstanovitel zdorovya [etc.]. [5. ed.] 8°. Moskva, 1887–8.
  Language:Russian
  Type of Resource:Note
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 9/Page 510
 6. 20905631080
  Author(s):Lindeman, V.
  Reference Note:See Gautier ([Émile-Justin-] A[rmand]). Khimiya zhivushtsheĭ [etc.] 8°. Moskva, 1895.
  Language:Russian
  Type of Resource:Note
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 9/Page 563
 7. 20905691330
  Author(s):Lion, F. E.
  Reference Note:See Jaccoud (S[igismond]). Klinicheskiya lektsii o zaraznom endokarditĭe [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1888.
  Language:Russian
  Type of Resource:Note
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 9/Page 569
 8. 20905791160
  Author(s):Lisitsîn, I[van ] V[asilyevich], [1867– ]
  Reference Note:See Minne (A. J.) Bakteriologiya v oftalmologicheskoĭ praktikĭe [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1901.
  Panas (Photinos). Klinicheskiya lektsii [etc.]. 8°. Moskva, 1899.
  Language:Russian
  Type of Resource:Note
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 9/Page 579
 9. 20906081260
  Author(s):Livanoff, A[nton Valentinovich], [1851– ]
  Reference Note:See Przhibîtek (S. A.) Kratkiy kurs farmatsii [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1899.
  Language:Russian
  Type of Resource:Note
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 9/Page 608
 10. 20907231300
  Author(s):Lomikovski, M[ikhaïl] M[ikhaĭlovich], [1849– ]
  Reference Note:See Kirchner (W.) Rukovodstvo k ushnîm bolĭeznyam [etc.] 8°. S.-Peterburg, 1885.
  Language:Russian
  Type of Resource:Note
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 9/Page 723
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last