NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-4 of about 4|
documents selected.
 1. 22003721020
  Author(s):Vrolik, Willem, [1801–63]
  Title:Over dubbelde misgeboorten.
  Pagination:232 pp., 9 pl.
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:[1840]
  Size:4°.
  Note(s):N. Verhandel. d. eerste klasse v. h. k. Nederl. Inst. v. Wetensch. ... te Amst., ix.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 372
 2. 22003721030
  Author(s):Vrolik, Willem, [1801–63]
  Title:Over den schedelbouw der Papoeaas en der Alfoeren.
  Pagination:4 pp.
  Place of Publication:[n. p.]
  Date of Publication:[n. d.]
  Size:8°.
  Pamphlet Note:[P., v. 1614.]
  Reference Note:See, also, Berigten betreffende de Asiatische cholera te Amsterdam, [etc.]. 8°. Amsterdam, 1832.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 372
 3. 22003721050
  Title:Vrouwen (Der) natuere ende complexie. Ende hoe men kennen sal vrouwen, die van natueren vrolijck ende blijde sijn, ende gheerne bij slapen.
  Pagination:26+1.
  Place of Publication:[n. p.]
  Date of Publication:[n. d.]
  Size:24°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 372
 4. 22003721060
  Title:Vrouwen (Der) vrysteren en kinderen dokter voorschryvende voorteffelyke, onkostbare en doorgaens beproefde middelen, om van der jeugt af aan tot een uitnem ende shoonheid te geraken, en dezelve tot in den ouderdom te behouden, en teffens de heilzaamste huis- en geneesmiddelen ter wering zo wel als genezing van alle toevallen en kwalen der vrouwen, vrysteren en kinderen. Beschreven door een voornaam medicynmeester en lyfdokter aan een der hoven in Duitschland en ten nutte van de schone sexe in't Nederduitsch vertaalt.
  Pagination:2 p. l., 238 pp., 3 l., 1 pl.
  Place of Publication:Amsterdam
  Publisher:S. van Esveldt
  Date of Publication:1751
  Size:24°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 372