NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 11|
documents selected.
 1. 22003711020
  Author(s):de Vries, B[auke] C[laassen]
  Title:Nuttelyke consideratien of sedige aanmerkingen oven het heedendaags tabak-suigen, of, en hoe verre het selve geoorlofd zy, of niet, als ook eenige aanmerkingen tegen verscheide stellingen, vervat in het tractaat onlangs in het licht gebracht, door J. J. W. Beintema van Peyma, tot lof van den tabak, voerende den tijtul: Tabacologia, ofte korte verhandeling over den tabak; desselfs deugd, gebruik en kennisse. Hier aan volgen dan noch ook verscheide maat-gedichten over aanmerkelijke saken.
  Pagination:15 p. l., 280 pp., 8 l.
  Place of Publication:Amsterdam
  Publisher:J. van Nieuwenveen
  Date of Publication:1692
  Size:4°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 371
 2. 22003711030
  Author(s):de Vries, H[endrik]
  Title:De beschikking over de ongeboren niet levensvatbare vrucht.
  Pagination:38 pp.
  Place of Publication:Amsterdam
  Publisher:L. J. Vermeer
  Date of Publication:1903
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 371
 3. 22003711050
  Author(s):de Vries, Hugo, [1848– ]
  Title:De ademhaling der planten. Redevoering bij de aanvaarding van het buitengewoon hoogleeraarsambt in de wis- en natuurkundige faculteit aan de Hoogeschool van Amsterdam, den 15den October 1878 uitgesproken.
  Pagination:24 pp.
  Place of Publication:Haarlem
  Publisher:H. D. Tjeenk Willink
  Date of Publication:1878
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 371
 4. 22003711090
  Author(s):de Vries, Hugo, [1848– ]
  Title:Species and varieties; their origin by mutation. Lectures delivered at the University of California. Ed. by Daniel Trembly Mac-Dougal.
  Additional Title:Soorten en varieteiten, hoe zij ontstaan door mutatie. Voordrachten gehouden aan de Universiteit van Californië. Naar den tweeden druk in het Nederlandsch vertaald door P. G. Buekers
  Pagination:xvi, 535 pp., 1 l.
  Place of Publication:Haarlem
  Publisher:H. D. T. Willink & Zoon
  Date of Publication:1906
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 371
 5. 22003711140
  Author(s):de Vries, Simon
  Title:Oude en nieuwe tijds wondertoneel; vertonende de vorige en hedendaagze vreemde gewoonten van veelerlei volkeren in de bekende deelen des werelds, omtrent hun bevrugte en baarende vrouwen; opvoeding der kinderen; eeten en drinken; gewaden, zieraden en pragd; houwlijken; dwaze bygelovigheden; afgoden- en duivels-diensten; wetten en regtsplegingen; zieke; doode, en der zelver begraafnissen. Vit meer als tagtig geloofweerdige schrijvers (meerendeel oog-getuigen) by een vergaderd, vertaald, en op't kortste in bekwame hooftstukken verdeeld.
  Pagination:2. ed. 1 p. l., 236 pp., 7 pl.
  Place of Publication:Leeuwarden
  Publisher:M. Injema
  Date of Publication:1717
  Size:sm. 4°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 371
 6. 22003711150
  Author(s):de Vries, W. M.
  Title:De naarde van het onderzoek der aangeboren misvormingen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de gemeentelijke Universiteit van Amsterdam ...
  Pagination:30 pp.
  Place of Publication:Amsterdam
  Publisher:J. H. de Bussy
  Date of Publication:1909
  Size:roy. 8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 371
 7. 22003711210
  Author(s):de Vrieze, K.
  Title:Wat iedereen en vooral elk huisvader en elke huismoeder, noodzakelijk moet weten van de melk.
  Pagination:64 pp.
  Place of Publication:Leeuwarden
  Publisher:R. van der Velde
  Date of Publication:[1902]
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 371
 8. 22003711260
  Author(s):Vrijens, M.
  Title:De therapie, hare wording, haar wezen en hare werking.
  Pagination:2 p. l., 274 pp.
  Place of Publication:Amsterdam
  Publisher:F. van Rossen
  Date of Publication:1902
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 371
 9. 22003711300
  Author(s):Vrolik, A.
  Title:Verslag van den toestand van het Koninklijk Zoölogisch-Botanisch Genootschap van Acclimatatie uitgebragt in de algemeene vergadering van Aandeelhouders, gehouden te 's Gravenhage den 26 April 1866.
  Pagination:16 pp.
  Place of Publication:'s Gravenhage
  Publisher:J. A. De la Vieter
  Date of Publication:1866
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 371
 10. 22003711310
  Author(s):Vrolik, A.
  Title:Verslag van den toestand van het Koninklijk Zoölogisch-Botanisch Genootschap van Acclimatatie uitgebragt in de algemeene vergadering van Aandeelhouders, gehouden te 's Gravenhage den 26 April 1866.
  Additional Title:Uitgebragt in de algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te 's Gravenhage den 30 April 1867
  Pagination:32 pp.
  Place of Publication:'s Gravenhage
  Publisher:J. A. De la Vieter
  Date of Publication:1867
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 371
previous · 1 · 2 · next