NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-6 of about 6|
documents selected.
 1. 22002201090
  Title:Verslag der buitengewone vergadering op 4 Januari 1901, bijeengeroepen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en wethouders van Amsterdam tot oprichting van een gebouw voor ongeneeslijke zieken.
  Pagination:33 pp.
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:1901
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 220
 2. 22002201100
  Title:Verslag van het eerste Nederlandsch Congres tegen het alcoholisme, gehouden te Utrecht 21 en 22 Mei 1907.
  Pagination:256 pp.
  Place of Publication:Utrecht
  Publisher:J. Kuiken jr.
  Date of Publication:1907
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 220
 3. 22002201110
  Title:Verslag der Kliniek tot Herkenning en Genezing van Oor-, Keel-, Huid-, Kinder-, Tand- en Zenuwziekten te Utrecht.
  Pagination:26 pp., 1 l.
  Place of Publication:Utrecht
  Publisher:J. van Boekhoven
  Date of Publication:1893
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 220
 4. 22002201120
  Title:Verslag van de werkzaamheden van den gemeentelijken gezondheidsdienst over 1895.
  Pagination:29 pp., 3 tab.
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:[1895]
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 220
 5. 22002201130
  Title:Verslagen aan den Koning van de bevindingen en handelingen van het geneeskundig staatstoezigt in de jaaren 1866–91. 's Gravenhage.
  Pagination:v. 1–26, 1867–94.
  Place of Publication:'s Gravenhage
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 220
 6. 22002201150
  Title:Verslagen der zittingen van de wis- en natuurkundige afdeeling der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. 1892–4. Amsterdam, 1893–4.
  Place of Publication:Amsterdam
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 220