NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-3 of about 3|
documents selected.
 1. 21906691010
  Author(s):Utrecht.
  Title:Extract uit de resolutiën van het departementaal Bestuur's Lands van Utrecht. [Betreklijk de verordeningen omtrent het geneeskundig onderzoek en toeverzicht binnen deze Republiek.]
  Pagination:1 p.
  Place of Publication:[n. p.]
  Date of Publication:1804
  Size:fol.
  Note(s):Manuscript.
  Pamphlet Note:[P., v. 2222.]
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 19/Page 669
 2. 21906691020
  Author(s):Utrecht.
  Title:[Circulaire missive te ontbieden alle doctoren, chirurgijns, vroedmeesters, vroedvrouwen, apotheekers, en alle, welke onder hoedanige naam, eenige dier kunsten, in hunlieder district of jurisdictie uitoeffenden; van hun af te vorderen hunne bullen van promotiën, bewijzen van afgelegde examina of andere getuigschriften, en dezelve aan de Commissie in originali overtezenden.]
  Pagination:1 l.
  Place of Publication:Utrecht
  Date of Publication:[1804]
  Size:fol.
  Pamphlet Note:[P., v. 2222.]
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 19/Page 669
 3. 21906691030
  Author(s):Utrecht.
  Title:[Circulaire missive wegen personen welke eenig gedeelte der genees-, heel-, vroed- of apoteek- kunde uitoeffenen tot overzending van hunne getuigschriften in originali ter visie.]
  Pagination:1 l.
  Place of Publication:Utrecht
  Date of Publication:[1804]
  Size:fol.
  Pamphlet Note:[P., v. 2222.]
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 19/Page 669