NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-2 of about 2|
documents selected.
 1. 21906681530
  Author(s):Utrecht.
  Title:Rapport van de professoren, uitmakende de medische faculteit te Utrecht, aan de Heeren Gecommitteerdens van Hun Ed. Mog. de Heeren Staten's Lands van Utrecht, rakende de proeven, door dezelven, op ordre van Hun Ed. Mog., in eenige koebeesten genomen.
  Pagination:27 pp.
  Place of Publication:[Utrecht]
  Date of Publication:1769
  Size:fol.
  Pamphlet Note:[P., v. 2222.]
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 19/Page 668
 2. 21906681540
  Author(s):Utrecht.
  Title:[Instructie te ontbieden alle doctoren, chirurgyns, vroedmeesters, vroedvrouwen, apothekers, en allen, welke, onder hoedanigen naam ook, enige dier kunsten in het district of jurisdictie uitoeffenen, van hun af te vorderen hunne bullen van promotiën, bewyzen van afgelegde examina of andere getuigschriften en dezelve in originali overtezenden.]
  Pagination:1 p.
  Place of Publication:Utrecht
  Date of Publication:1802
  Size:fol.
  Pamphlet Note:[P., v. 2222.]
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 19/Page 668