NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 148|
documents selected.
 1. 21500011110
  Author(s):S., M.
  Title:Brief, geschreeven uit Haerlem aan eenen heer te Amsterdam, nopens den echten toestand der ziekte in de stad Haerlem, sedert het begin van den herfst deezes jaers 1780.
  Pagination:8 pp.
  Place of Publication:Haerlem
  Date of Publication:[1780]
  Size:8°.
  Pamphlet Note:[P., v. 771.]
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 15/Page 1
 2. 21500021030
  Author(s):Saalfeld, Edmund [Gotthold], [1862– ]
  Title:Kosmetik. Ein Leitfaden für praktische Aerzte.
  Additional Title:Cosmetica. Een leiddraad voor praktische artsen in het Nederlandsch bewerkt door A. N. Nolst Trenité
  Pagination:4 p. l., 120 pp.
  Place of Publication:Amsterdam
  Publisher:Scheltema & Holkema
  Date of Publication:[n. d.]
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 15/Page 2
 3. 21500081380
  Author(s):Sachs, Joh. Jacob
  Title:Handleiding tot de eerste behandeling van schijndooden.
  Pagination:33 pp., 1 l.
  Place of Publication:Utrecht
  Publisher:R. Natan
  Date of Publication:1837
  Size:16°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 15/Page 8
 4. 21500181270
  Author(s):Sänger, Willem Matthijs Hendrik, [1833–98]
  Title:Verslag van de verloskundige kliniek aan de hoogeschool te Groningen gedurende het jaar 1868.
  Pagination:12 pp.
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:1869
  Size:8°.
  Reprint Note:Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1869.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 15/Page 18
 5. 21500181280
  Author(s):Sänger, Willem Matthijs Hendrik, [1833–98]
  Title:Handboek der verloskunde. 2. geheel herziene druk.
  Pagination:xiv (1 l.), 416 pp., 1 pl.
  Place of Publication:Groningen
  Publisher:J. B. Wolters
  Date of Publication:1881
  Size:8°.
  Author Note:For Biography, see Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1898, 2. R., xxxiv, d. 1, 313–315 (J. Mees ten Oever).
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 15/Page 18
 6. 21500201270
  Title:Maatschappij: tot nut van't algemeen. Bijdragen tot de kennis van voornaamste voortbrengselen van Nederlandsch Indië. IV. De sago.
  Subject(s):Sago
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:1866
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 15/Page 20
 7. 21500441280
  Author(s):Salernum (School of)
  Title:Regimen sanitatis Salernum. This boke teachinge all people to governe them in helthe, is translated out of the Latyne tonge in to englyshe by Thomas Paynel, whiche boke is amended, augmented, and diligently imprinted.
  Additional Title:Schoola Salernitana, bestaande in regelen tot behoudenis der gesontheydt; eertijds in 't Latyn beschreven van de Hooggeleerde Doctoren, der Salernitaanse Schole, tot gerief van den koningh van Engelangdt, en nu met seer profijteliche uyt-leggingen han andere geleerde mannen verrijckt. Vertaalt door I. G.
  Pagination:2. druk. 1 p. l., 394 pp., 4 l., 1 pl.
  Place of Publication:Amsterdam
  Publisher:J. Hendricksz
  Date of Publication:1658
  Size:16°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 15/Page 44
 8. 21500601150
  Author(s):Salomon, Gottlieb Gottfried, [1774–1864]
  Title:Waarneming eener zwangerheid in de buis van Fallopius.
  Pagination:14 pp., 1 pl.
  Place of Publication:[Leyden]
  Date of Publication:[n. d.]
  Size:4°.
  Reference Note:See, also, Geschiedverhaal van de cholera-epidemie te Leiden, in 1832. 8°. Leiden, 1833.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 15/Page 60
 9. 21500611060
  Author(s):Salomonson, J. K. A. Wertheim
  Title:Schemata der huidinnervatie door de periphere zenuwen en volgens dermatomen, met een kort bijschrift.
  Pagination:1 l., 7 pl.
  Place of Publication:Amsterdam
  Publisher:Scheltema & Holkema
  Date of Publication:[n. d.]
  Size:obl. 8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 15/Page 61
 10. 21500611070
  Author(s):Salomonson, J. K. A. Wertheim
  De Rooy, C.
  Title:De influenza epidemie in Nederland in 1890.
  Pagination:pp. 685–778.
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:[1893]
  Size:8°.
  Note(s):[Shelved in: B. 376]
  Reference Note:Cutting from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1893, 2. R., xxvii, 2 d.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 15/Page 61
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last