NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-3 of about 3|
documents selected.
 1. 21402991160
  Title:Rapport van de Commissie uit den Geneeskundigen Raad van Friesland en Groningen, benoemd om een onderzoek in te stellen naar bij de leerlinger der gymnasia in middelbare scholen voorkomende nadeelige gevolgen van overlading.
  Pagination:39 pp.
  Place of Publication:'s Gravenhage
  Publisher:H. L. Smitts
  Date of Publication:[1882]
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 14/Page 299
 2. 21402991170
  Title:Rapport der Commissie uit de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, benoemd in de vergadering der afdeeling natuurkunde op Zaterdag 28 November 1885, ten einde der akademie te adviseeren, naar aanleiding van de missive van den minister van waterstaat, handel en nijverheid. Dato 27 November 1885 (zie Bijlage 1), betreffende de levenswijze en de werking van Limnoria lignorum.
  Pagination:vi (1 l.), 103, xcvi pp., 7 pl.
  Place of Publication:Amsterdam
  Publisher:J. Müller
  Date of Publication:1893
  Size:8°.
  Note(s):Forms no. 6 of: Verhandel. d. k. Acad. v. Wetensch., Amst., 2. sectie, deel 1.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 14/Page 299
 3. 21402991220
  Title:Rapport van de professoren, uitmakende de Medische Faculteit te Utrecht, aan de heeren gecommitteerdens van hun ed. mog. de heeren staten's lands van Utrecht, rakende de proeven, door dezelven, op ordre van hun ed. mog., in eenige koebeesten genomen.
  Pagination:27 pp.
  Place of Publication:Utrecht
  Date of Publication:[1769]
  Size:fol.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 14/Page 299