NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 148|
documents selected.
 1. 20100011220
  Title:Aanwijzing tot behoud der gezondheid, en voorbehoeding der besmetting, bij de verder doordringende cholera-epidemie. Uit het Hoogduitsch, naar de nieuwe vermeerderde uitgave.
  Pagination:iv, 6–28 pp.
  Place of Publication:Amsterdam
  Publisher:J. C. van Kesteren
  Date of Publication:1831
  Size:8°.
  Pamphlet Note:[P., v. 1211.]
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 1/Page 1
 2. 20100011230
  Title:Aanwijzing ter bewaring van de gezondheid, en ter voorbehoeding van de aansteking van den Asiatischen braakloop of cholera.
  Pagination:16 pp.
  Place of Publication:Gravenhage
  Publisher:ter algemeene Landsdrukkerij
  Date of Publication:1831
  Size:12°.
  Pamphlet Note:[P., v. 1209; 1211.]
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 1/Page 1
 3. 20100111380
  Author(s):Kämpf, J.
  Title:Verhandeling over eene nieuwe wijze, om de hardnekkigste ziekten, die haare zitplaats in den onderbuik hebben, voornaamlijk de hypochondrie, zeker en in den grond te genezen. Geschikt voor geneesheeren en lijders. Uit het Hoogduitsch vertaald door Willem Jan de Koning.
  Subject(s):Abdomen (Diseases of)
  Place of Publication:Utrecht
  Date of Publication:1787
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 1/Page 11
 4. 20100551040
  Author(s):Abercromby, David, [1621?–95]
  Title:Tuta ac efficax luis venereæ, sæpe absque mercurio, ac semper absque salivatione mercuriali, curandæ methodus.
  Additional Title:De Spaanse pok-meester, beschryvende den oorsprong, oorsaak en regte genesing der pokken, als mede der zaad-druppers, chankers, klapooren, invallen der neuse, pynen en kalk der beenderen. In't Engels beschreven door ... en om sijn deftigheid vertaalt en vermeerdert door Jan Babtista Lusart
  Pagination:Front., 6 p. l., 400 pp., 1 pl.
  Place of Publication:Amsterdam
  Publisher:J. ten Hoorn
  Date of Publication:1691
  Size:12°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 1/Page 55
 5. 20100961040
  Author(s):Mayor, M. L.
  Title:Volks-heelkunde, of eenvoudige raadgevingen bij plotselinge ongelukken, gevaarlijke toevallen, vergiftigingen, enz. Bij afwezigheid van een bekwamen heelmeester. Naar het Fransch van M. ... met aanteekeningen en aanzienlijke bijvoegselen door Thomas Cutler. Uit het Engelsch vertaald door Dr. H. H. Hageman jr.
  Subject(s):Accidents
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:1842
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 1/Page 96
 6. 20101011170
  Author(s):Coutts, F.
  Title:Ziektebehandeling met als zuivergewaarbargd azijnzuur naar de geneeswijze. Benevens eene beoordeeling van diens werk over chronische ziekten door Dr. Alex. Munro. Vertaald door C. S. Adama van Scheltema.
  Subject(s):Acid (Acetic) and derivatives
  Place of Publication:Nijmegen
  Date of Publication:[n. d.]
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 1/Page 101
 7. 20101141410
  Author(s):Mulder, E.
  Title:Over een keton-verbinding afgleid van wijnsteenzuur.
  Subject(s):Acid (Ketonic) group
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:1893
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 1/Page 114
 8. 20101141420
  Author(s):Mulder, E.
  Title:Verfolg van het onderzoek betrefende het ketonzuur afgeleid van wijnsteenzuur en over het parabrandigdruivenzuur.
  Subject(s):Acid (Ketonic) group
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:1894
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 1/Page 114
 9. 20101221240
  Author(s):Lolkema, L.
  Title:Verhandelinge van het zuur, waar in des zelfs gebruyk en misbruyk tot hed onderhouden en herstellen der gezontheit getoont word.
  Subject(s):Acids
  Place of Publication:Leeuwarden
  Date of Publication:[1709]
  Size:16°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 1/Page 122
 10. 20101551200
  Title:Advies omtrent het onderwijs in de geneeskunst en in de artsenijbereidkunst. Ontwerp van wet op de examens ter uitoefening der geneeskunst en der artsenijbereidkunst met memorie van toelichting.
  Pagination:74 pp.
  Place of Publication:'s Gravenhage
  Publisher:Alg. Lands-Drukkerij
  Date of Publication:1850
  Size:8°.
  Note(s):[Shelved in: B.420]
  Reprint Note:Repr. from: Rapport der commissie, 1848, nos. 64–50.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 1/Page 155
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last