NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-1 of about 1|
documents selected.
 1. 22100961730
  Author(s):Veirac, J.
  van den Wynpersse
  's Graeuwen, A. J.
  Title:Geneeskundige verhandelingen van den kinkhoest, tot antwoord op de vraag, voorgesteld door het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Konsten en Wetenschappen: Welke is de aart van den kinkhoest? waar heeft hij zijn bepaalde zitplaats? welke zijn deszelfs oorzaaken? welke zijne kentekenen? welke zijne toevallen en gevolgen? Op welke gronden steunt zijne voorzegging? krijgt men dien meer dan eens? is hij besmettelyk of niet? zo ja: op welke wijze zoude men die besmetting kunnen voorkomen? welke is de geschiktste wijze om denzelven te geneezen?
  Subject(s):Whooping-cough (Treatment of)
  Journal Title Abbreviation:Verhandel. v. h. Prov. Utrecht. Genootsch. v. h. Kunst. en Wetensch.
  Place of Publication:Utrecht.
  Date of Publication:1789
  Pagination:vi, 1–796.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 96