NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 519|
documents selected.
 1. 11400041110
  Author(s):Suyver, J. F.
  Reference Note:See Sonnenschein (Franciscus Leopoldus). Handboek der geregtelijke scheikunde. 8°. Amsterdam, 1872.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Note
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 14/Page 4
 2. 11400051210
  Author(s):Swaagman, Albertus Henricus, [1820–80]
  Title:Diagnostiek der oorziekten.
  Pagination:2 p. l., 95 pp.
  Place of Publication:Groningen
  Publisher:H. R. Roelfsema
  Date of Publication:1850
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 14/Page 5
 3. 11400051220
  Author(s):Swaagman, Albertus Henricus, [1820–80]
  Title:Ontleedkundig onderzoek van talipomanus vara, als gevolg eener gebrekkige ontwikkeling der bovenste ledematen.
  Pagination:20 pp., 3 pl.
  Place of Publication:Amsterdam
  Publisher:C. G. van der Post
  Date of Publication:1857
  Size:4°.
  Reprint Note:Repr. from: Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Genees-en Heelk. te Amst., 1857, 2. deel, 2. stuk.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 14/Page 5
 4. 11400051230
  Author(s):Swaagman, Albertus Henricus, [1820–80]
  Title:Klinische opmerkingen betrekkelijk de algemeene en bijzondere herkenningsleer der hersenziekten.
  Pagination:32 pp.
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:[1866]
  Size:8°.
  Reprint Note:Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1866, 2. R., ii, 2. afd.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 14/Page 5
 5. 11400051310
  Author(s):Swagerman, E. P.
  Title:Ontleed-en heelkundige verhandeling, van het waterhoofd, het water-gezwel-en verdere bekende gebreken der ruggegraat. Nevens eenige aanmerkingen over de boghelwording en het mankgaan. Alles alleen uit waarneemingen opgemaakt en verklaard.
  Pagination:3 p. l., 424 pp., 2 pl., 12 l.
  Place of Publication:Amsterdam
  Publisher:E. van Harrevelt
  Date of Publication:1767
  Size:8°.
  Reference Note:See, also, Le Dran (Henry François). Vergelyking der verscheiden wyzen, [etc.]. 8°. Amsterdam, 1765.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 14/Page 5
 6. 11400071080
  Author(s):Swammerdam, Joh., [1637–80]
  Title:Historia insectorum generalis, ofte algemeene verhandeling van de bloodeloose dierkens. Het eerste deel.
  Pagination:12 p. l., 168, 49 pp., 13 pl.
  Place of Publication:Utrecht
  Publisher:M. van Dreunen
  Date of Publication:1669
  Size:4°.
  Bound Note:Bound with Swammerdam (Joh.) . Miraculum naturæ, sive uteri muliebris fabrica, notis in D. Joh. van Horne prodromum illustrata, et tabulis. Adjecta est nova methodus cavitates corporis ita præparandi, ut suam semper genuinam faciem servent. 2 p. l., 57 pp., 3 col. pl. 4°. Lugd. Bat., apud S. Matthæi, 1672.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 14/Page 7
 7. 11400071130
  Author(s):Swammerdam, Joh., [1637–80]
  Title:Ephemeri vita of afbeeldingh van's menschen leven, vertoont in de wonderbaarelijcke en nooyt gehoorde historie van het vliegent ende een-dagh-levent haft of oever-aas. Een dierken, ten aansien van sijn naam, overal in Neerlandt bekent: maar het welck binnen de tijt van vijfuuren groeyt, geboren wordt, jongh is, twee maal vervelt, teelt, eyeren leght, zaat schiet, out wordt, ende sterft [etc.].
  Pagination:16 p. l., 422 pp., 4 l., 8 pl.
  Place of Publication:Amsterdam
  Publisher:A. Wolfgang
  Date of Publication:1675
  Size:12°.
  Author Note:For Biography, see J. Sc., Lond., 1884, 3. s., vi, 198–206.
  Also: Werk. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Nat.-Geneesen Heelk. te Amst., 1880, v, 1–64.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 14/Page 7
 8. 11400081310
  Author(s):Swart, Sijpko Stheeman
  Title:*Verhandeling over de ingewandswormen.
  Pagination:1 p. l., 63 pp., 2 l.
  Place of Publication:Groningen
  Publisher:J. B. Huber
  Date of Publication:[1862]
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 14/Page 8
 9. 11400091060
  Author(s):Swaving, Cornelis, [1814–81]
  Title:Berigt en afteekening van eenige steenen, wiggen en wapenen.
  Pagination:5 pp., 1 pl.
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:[1849]
  Size:8°.
  Pamphlet Note:[P., v. 1614.]
  Reprint Note:Repr. from: Tijdschr. voor de wis- en natuurkundige Wetenschappen, Amst., 1849.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 14/Page 9
 10. 11400091080
  Author(s):Swaving, Cornelis, [1814–81]
  Title:De oorzaken en gevolgen der ongezondheid van eenige gevangenissen en hospitalen op Java, met een plan van het terrein en de gebouwen aan de “waterplaats” te Batavia en tabellen.
  Pagination:1 p. l., 161 pp., 1 l., 1 pl., 14 tab.
  Place of Publication:Delft
  Publisher:J. Waltman, jr.
  Date of Publication:1865
  Size:8°.
  Pamphlet Note:[P., v. 1615.]
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 14/Page 9
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last