NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 15|
documents selected.
 1. 10809211290
  Title:Bezuiniging in het hooger onderwijs, eene dubbele weldaad voor het vaderland.
  Subject(s):Netherlands
  Medicine (History and condition of), by nations and countries
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:1842
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 921
 2. 10809211310
  Author(s):de Brauw, J.
  Title:Tweede tweetal brieven over de uitoefening der geneeskunde in ons vaderland; geschreven in het jaar 1842.
  Subject(s):Netherlands
  Medicine (History and condition of), by nations and countries
  Place of Publication:Woerden
  Date of Publication:1842
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 921
 3. 10809211320
  Author(s):de Brauw, J.
  Title:Derde tweetal brieven over de uitoefening der geneeskunde in ons vaderland; geschreven in het jaar 1843, en uitgegeven.
  Subject(s):Netherlands
  Medicine (History and condition of), by nations and countries
  Place of Publication:Woerden
  Date of Publication:1843
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 921
 4. 10809211330
  Author(s):Broers, H. J.
  Title:Wederlegging van den eersten brief van het tweede tweetal brieven over de uitoefening der geneeskunde in ons vaderland, door J. de Brauw.
  Subject(s):Netherlands
  Medicine (History and condition of), by nations and countries
  Place of Publication:Utrecht
  Date of Publication:1842
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 921
 5. 10809211340
  Title:Collegium chirurgicum Amstelædamense. Privilegien, willekeuren en ordonnantien.
  Subject(s):Netherlands
  Medicine (History and condition of), by nations and countries
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:1736
  Size:4°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 921
 6. 10809211350
  Title:Collegium chirurgicum Amstelædamense. Privilegien, willekeuren en ordonnantien.
  Subject(s):Netherlands
  Medicine (History and condition of), by nations and countries
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:1766
  Size:4°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 921
 7. 10809211360
  Title:Desolaten (Den) boedel der medicijne deses tijdts; uijtgesprocken van een doctoor over 't pest-huijs, en een apotheeker in 't gasthuijs.
  Subject(s):Netherlands
  Medicine (History and condition of), by nations and countries
  Pagination:Pts. 1 & 2.
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:[n. d.]
  Size:12°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 921
 8. 10809211370
  Author(s):Donkersloot, N. B.
  Title:De nieuwe geneeskundige staatsregeling van Nederland en hare geschiedenis, volgens de officieele stukken, Aflevering 1 & 2.
  Subject(s):Netherlands
  Medicine (History and condition of), by nations and countries
  Place of Publication:Tiel
  Date of Publication:1859
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 921
 9. 10809211380
  Author(s):Isensee, E.
  Title:De oudere en middeleeuwsche geschiedenis der geneeskundige wetenschappen; uitgegeven, vermeerderd, en vooral met betrekking tot Nederland en deszelfs letterkunde bewerkt door L. Ali Cohen. Erste Stuk. Oudere geschiedenis.
  Subject(s):Netherlands
  Medicine (History and condition of), by nations and countries
  Place of Publication:Groningen
  Date of Publication:1843
  Size:8°.
  Reprint Note:Repr. from his: De geschiedenis van de geneeskunde en hare hulpwetenschappen. Erste deel. 8°. Groningen, 1843.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 921
 10. 10809211390
  Author(s):Ludeking, W. E.
  Title:Levensberigten en lettervruchten van Nederlandsche geneeskundigen van de vroegste tijden tot op onze dagen. Eene bijdrage tot de geschiedenis van de geneeskunde in Nederland. Ie deel. Van de vroegste tijden tot op de stichting der Leidsche Hoogeschool.
  Subject(s):Netherlands
  Medicine (History and condition of), by nations and countries
  Place of Publication:Brille
  Date of Publication:1847
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 921
previous · 1 · 2 · next