NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-7 of about 7|
documents selected.
 1. 10804681120
  Author(s):Maas, Oscar
  Title:De corpulentie. Hare oorzaken, hare gevolgen en de verschillende wijzen, waarop zij wordt bestreden. In het Nederlandsch overgebracht door A. Arn. J. Quanjer.
  Pagination:40 pp.
  Place of Publication:Gouda
  Publisher:G. B. van Goor Zonen
  Date of Publication:[1875]
  Size:8°.
  Note(s):[Shelved in: B. 261]
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 468
 2. 10804681210
  Author(s):Maats, Cornelis
  Title:*Twee gevallen van lithotomie, waargenomen in het Academisch Ziekenhuis.
  Pagination:55 pp.
  Place of Publication:Utrecht
  Publisher:A. van Dorsten
  Date of Publication:1863
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 468
 3. 10804681230
  Author(s):Maats, Joh. Jacobus
  Title:*De sympathische aandoening van het oog.
  Pagination:1 p. l., 65 pp., 2 l., 1 pl.
  Place of Publication:Utrecht
  Publisher:A. van Dorsten, jr.
  Date of Publication:1865
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 468
 4. 10804681240
  Title:Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen. Gesundheidsleer voor het volk.
  Pagination:viii, 192 pp.
  Place of Publication:Amsterdam
  Publisher:H. van Munster & Zoon
  Date of Publication:1828
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 468
 5. 10804681250
  Title:Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen. Gesundheidsleer voor het volk.
  Additional Title:Leven en gezond zijn. Volksboek voor de school en het huisgezin
  Pagination:162 pp.
  Place of Publication:Amsterdam
  Publisher:F. Muller
  Date of Publication:1872
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 468
 6. 10804681260
  Title:Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen. Gesundheidsleer voor het volk.
  Additional Title:Neerlands wettige strijdkrachten tegen een machtigen vijand. Bijdrage tot de algemeene gezondheitsleer
  Pagination:77, 9 pp.
  Place of Publication:Amsterdam
  Publisher:F. Muller
  Date of Publication:1875
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 468
 7. 10804681270
  Title:Maatschappij ter Bevordering der Geneeskunst. Verslag van het verhandelde in de gewone vergadering van de afdeeling Leyden en omstreken der ... op den 10den Mei 1862.
  Pagination:24 pp.
  Place of Publication:Leyden
  Publisher:van de Breuk & Snits
  Date of Publication:[1862]
  Size:8°.
  Note(s):[Shelved in: B. 14]
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 468