NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-6 of about 6|
documents selected.
 1. 10804671060
  Author(s):M., D.
  Title:Jet aan mijne kunst-en stad-genooten, over het uitgestrekte nut, het welk de ingezetenen deezer stad in 't algemeen, en de beoefenaars der heelkunde in 't bijzonder, te verwachten hebben, van de werkzaamheden der alhier aangestelde Commissie van Geneeskundig Toevoorzicht.
  Pagination:17 pp.
  Place of Publication:Amsteldam
  Publisher:C. Romyn
  Date of Publication:1798
  Size:8°.
  Pamphlet Note:[P., v. 1212.]
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 467
 2. 10804671170
  Title:Maandblad voor de dosimetrische geneeswijze volgens Dr. Burggraeve, onder redactie van Dr. T. J. J. Gori. v. 1, 1881.
  Place of Publication:Breda
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 467
 3. 10804671180
  Title:Maandblad tegen de vervalsching van levensmiddelen en handelsartikelen, tevens gewijd aan hygiënische en industrieele belangen. Redacteur: Dr. P. F. van Hamel Roos. Jaarg. 1–2, August 1884–6.
  Place of Publication:Amsterdam
  Size:sm. fol.
  Note(s):Current.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 467
 4. 10804671190
  Title:Maandblad van de Vereeniging tegen de kwakzalverij. Redacteurs: G. W. Bruinsma en Vitus Bruinsma. Jaarg. 4–6, 1884–6.
  Place of Publication:Leeuwarden
  Size:fol.
  Note(s):Current.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 467
 5. 10804671210
  Author(s):van Maanen, Ary
  Title:Korte en onkostbare genees-wyze der gal-koortszen, die meesten tya ontstaan in 't na-jaar, en voor al in 't voorleede na-jaar, zeer sterk in zwang hebben gegaan: als ook een waarschouwinge aan eenvoudigen, op dat zy haar niet laaten bedotten van kwakzalvers en pis-kykers. Mitsgaders nog eenige aanmerkingen over 't gebruik van de kina kina: over de op-styginge der vrouwen en ziektens der jonge kinderen; met de genees-middelen daar teegen.
  Pagination:3 p. l., 9–40 pp.
  Place of Publication:[n. p.]
  Date of Publication:[n. d.]
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 467
 6. 10804671250
  Author(s):van Maanen, Petrus Jacobus, [1770–1854]
  Title:Oratio de audentia chirurgica, vere nobili, maxime salutifera.
  Pagination:2 p. l., 50 pp.
  Place of Publication:Amstelodami
  Date of Publication:1811
  Size:4°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 467