NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-2 of about 2|
documents selected.
 1. 10803501070
  Author(s):van Loo, Jacob Sluijterman
  Title:*Twee waarnemingen van stuipen tijdens de baring.
  Pagination:2 p. l., 89 pp., 1 l.
  Place of Publication:Beverwyk
  Publisher:W. A. Antonyssen
  Date of Publication:1859
  Size:8°.
  Note(s):[Leyden]
  Language:Dutch
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 350
 2. 10803501120
  Author(s):Looff, Andreas Julius Augustus
  Title:Verhandeling over de honds-dolheid, bevattende: Eenige eenvondige aanmerkingen over de eerste algemeene of oorspronglijke oorzaak der honds-dolheid of watervrees, welke, wanneer door proefnemingen bevestigd, zonde kunnen verstrekken, om voor een gedeelte, zoo niet in het geheel, voor te komen, dat het geslagt der honden, so menigvuldig, als gewoonlijk van deze vreeslijke vergiftige kwaal aangetast wierde. Voorgesteld tot nut van het menschdum. Nevens een naschrift, waarin medegedeelt word een middel, alhoewel zeer eenvoudig in zijn voorkomen, egter proefondervindelijk, onfeilbaar bevonden, tegen de geduchte gevolgen der dolle-hondsbeet.
  Pagination:56 pp.
  Place of Publication:Rotterdam
  Publisher:J. Meijer
  Date of Publication:1793
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 350