NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-3 of about 3|
documents selected.
 1. 10810501150
  Author(s):van Hasselt, A. W. M.
  Title:Handleiding tot de leer van het militair geneeskundig onderzoek (het visiteren) der manschappen, by hunne intrede in, en hunne verwijdering uit de dienst, in verband mit de ziekten en gebreken, die voorgewend, nagebootst, willekeurig voortgebracht, of voorbedachtelijk verbogen kunnen worden, ten gebruike bij het onderwijs aan's Rijks kweekschool vor militaire geneeskundigen.
  Subject(s):Medicine (Military)
  Place of Publication:Utrecht
  Date of Publication:1867
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 1050
 2. 10810501280
  Author(s):Kerst, J. F.
  Title:Beknopt verslag van het geen in de heelkundige afdeeling van het Rijks-Militaire-Hospitaal ter instructie, te Utrecht, gedurende het jaar 1829, is voorgekomen.
  Subject(s):Medicine (Military)
  Place of Publication:Utrecht
  Date of Publication:1830
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 1050
 3. 10810501290
  Author(s):Kerst, J. F.
  Title:Handleiding der bijzondere natuurkunde van den zieken mensch en der heelkundige behandelingswijze der ziekten (chirurgia), ten gebruike bij het onderwijs aan 's Rijkskweekschool voor militaire geneeskundigen.
  Subject(s):Medicine (Military)
  Pagination:2 v.
  Place of Publication:Utrecht
  Date of Publication:1850
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 1050