NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-6 of about 6|
documents selected.
 1. 11405781320
  Author(s):Titsingh, Abraham, [1685– ]
  Title:De verdonkerde heelkonst der Amsterdammers, uit hunne eigen handvesten, tot nut van de proeve- en leerlingen, door redelyke oeffeningen opgehelderd, en voor de geleerden, en ervarenen, met aanmerkelyke bevindingen bevestigd.
  Pagination:Front., 9 p. l., 800 pp., 34 l.
  Place of Publication:Alkmaar
  Publisher:G. Hazemaker
  Date of Publication:1730
  Size:4°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 14/Page 578
 2. 11405781330
  Author(s):Titsingh, Abraham, [1685– ]
  Title:Heelkundige verhandeling over de steen en het steensnyden, van Frère Jacques de Beaulieu uitgevonden, van de hoogleeraar Johan Jacob Rau beschaaft, en door Jacobus Denys verdonkert, nu wederom tot nut voor den weetgierigen opgeheldert.
  Pagination:Front., 6 p. l., 246 pp., 7 l.
  Place of Publication:Amsterdam
  Publisher:G. Bouman
  Date of Publication:[1731]
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 14/Page 578
 3. 11405781340
  Author(s):Titsingh, Abraham, [1685– ]
  Title:Heelkundige verhandeling over de tegennatuurlyke splytinge der rugge-graat. Geschreven aan den uitmuntende chirurgyn Hendrik Ulhoorn.
  Pagination:Front., 190 pp., 1 l., 4 pl.
  Place of Publication:Amsterdam
  Publisher:G. Bouman
  Date of Publication:[1732]
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 14/Page 578
 4. 11405781350
  Author(s):Titsingh, Abraham, [1685– ]
  Title:Konst-broederlyke lessen, of noodige aanmerkingen, wegens de koortszen op schepen van oorlog, tot nut der heelmeesteren geschreven.
  Pagination:3 p. l., 472 pp.
  Place of Publication:Amsterdam
  Publisher:G. de Groot
  Date of Publication:1742
  Size:12°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 14/Page 578
 5. 11405781360
  Author(s):Titsingh, Abraham, [1685– ]
  Title:Cypria tot schrik van haar bondgenooten, en redding der gestruikelden; ter eere van de heelkonst, en tot dienst der heelmeesteren geschreeven.
  Pagination:2 v. Front., 16 p. l., 540 pp., port.; 630 pp.
  Place of Publication:Amsterdam
  Publisher:J. Gysius
  Date of Publication:1742
  Size:4°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 14/Page 578
 6. 11405781370
  Author(s):Titsingh, Abraham, [1685– ]
  Title:Diana, ontdekkende het geheim der dwaazen, die zig vroedmeesters noemen; ter eeren van chirurgia geschreeven.
  Pagination:Front., 3 p. l., 802 pp., port.
  Place of Publication:Amsterdam
  Publisher:gedrukt voor den aucteur
  Date of Publication:1750
  Size:4°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 14/Page 578