NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 16|
documents selected.
 1. 11405571010
  Title:Tijdschrift voor Nederlandsche gynaecologie en paediatriek, door H. J. Broers. St.
  Pagination:1–4, 1847–8.
  Place of Publication:Utrecht
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 14/Page 557
 2. 11405571020
  Title:Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst.
  Pagination:v. 1–7, 1850–56.
  Place of Publication:Gravenhage
  Date of Publication:1850–51
  Place of Publication:Arnhem
  Date of Publication:1852–6
  Size:8°.
  Reference Note:Continued as: Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 14/Page 557
 3. 11405571030
  Title:Tijdschrift voor photographie, uitgegeven door de Amsterdamsche Photographen-Vereeniging.
  Pagination:No. 12, v. 5, Dec. 1877.
  Place of Publication:Amsterdam
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 14/Page 557
 4. 11405571040
  Title:Tijdschrift voor veeartsenijkunde en veeteelt, uitgegeven door de Maatschappij ter Bevordering der Veeartsenijkunde in Nederland. Onder redactie van J. J. Hinze, W. J. E. Hekmeijer, J. B. H. Moubis.
  Pagination:v. 10–19, 1879–92.
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:1879–86
  Place of Publication:Utrecht
  Date of Publication:1887–92
  Size:8°.
  Note(s):[Quarterly]
  Journal Note:Current. v. 12–13 by Moubis; v. 14 et seq. by D. F. van Esveld [et al.].
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 14/Page 557
 5. 11405571050
  Title:Tijdschrift der Vereeniging tot Bevordering der geneeskundige Wetenschappen in Nederlandsch Indië. De Commissie van Redactie: P. Bleeker, P. J. Maier [et. al.].
  Pagination:v. 1–5, 1852–8.
  Place of Publication:Batavia
  Size:8°.
  Journal Note:Continued as: Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 14/Page 557
 6. 11405571060
  Title:Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie [etc.]. Onder medewerking van onderscheidene pharmaceuten, geredegeerd door P. J. Haaxman.
  Pagination:v. 1–5, 1849–53; 2. s., v. 1–5, 1854–8; 3. s., v. 1–6, 1859–64; 4. s., v. 1–3, 1865–7.
  Place of Publication:Voorburg
  Date of Publication:1849–53
  Place of Publication:Gravenhage
  Date of Publication:1854–7
  Place of Publication:Gorinchem
  Date of Publication:1858–67
  Size:8°.
  Journal Note:Continued as: Nieuw Tijdschrift voor de pharmacie in Nederland.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 14/Page 557
 7. 11405571070
  Author(s):Tijken, P. C.
  Reference Note:Editor of: Geneeskundig Jaarboekje voor het Koningrijk der Nederlanden, Tiel, 1862.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Note
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 14/Page 557
 8. 11405571130
  Author(s):Tilanus, Christian Bernhard, [1796–1883]
  Title:Inwijdings-rede over de heelkunde, op haar tegenwoordig standpunt, als bijzonder voor toepassing, minder voor uitbreiding geschikt. Gehouden den vierden September 1829.
  Pagination:68 pp.
  Place of Publication:Amsterdam
  Publisher:Rokin
  Date of Publication:1830
  Size:4°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 14/Page 557
 9. 11405571140
  Author(s):Tilanus, Christian Bernhard, [1796–1883]
  Title:Schets der heelkunde tot leiddraad voor zijne lessen.
  Pagination:8, ii, 193 pp.
  Place of Publication:Amsterdam
  Publisher:C. G. Sulpke
  Date of Publication:1835
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 14/Page 557
 10. 11405571150
  Author(s):Tilanus, Christian Bernhard, [1796–1883]
  Title:Schets der heelkunde tot leiddraad voor zijne lessen.
  Pagination:2. druk. ii, 8, 234 pp., 1 l.
  Place of Publication:Amsterdam
  Publisher:C. G. Sulpke
  Date of Publication:1840
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 14/Page 557
previous · 1 · 2 · next