NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-3 of about 3|
documents selected.
 1. 10309931060
  Author(s):de Reus, J.
  Title:Kort verhaal van de roode loop te Harlingen; met een byvoegzel aanwyzende de oorzaaken der besmetting, en de behoedmiddelen daar tegen.
  Subject(s):Dysentery (Epidemic)
  Place of Publication:Harlingen & Amsterdam
  Date of Publication:1779
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 3/Page 993
 2. 10309931140
  Author(s):Valk, E.
  Title:Geneeskundig verhaal van de algemeene in zwang gegaan hebbende loopziekte, die te Kampen, en in de omgeleegene streeken heeft gewoed, in 't jaar 1736. Neevens een werktuigkunstige, en natuurkundige beschryvinge van de oorzaak, uitwerkingen en genezinge. Waar in word aangetoond, dat dezelve, waarschynlyk, door bloedloose diertjes is te weeg gebragt, en door de kwik voornaamentlyk, uitgeroeid.
  Subject(s):Dysentery (Epidemic)
  Place of Publication:Haarlem
  Date of Publication:1645
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 3/Page 993
 3. 10309931210
  Author(s):Wichers, H.
  Title:*Verhandeling bevattende eenige opmerkingen omtrent de roodvonk-epidemie, die in het jaar 1855 te Groningen heeft geheerscht.
  Subject(s):Dysentery (Epidemic)
  Place of Publication:Groningen
  Date of Publication:[1856]
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 3/Page 993