NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-2 of about 2|
documents selected.
 1. 10303211240
  Author(s):van den Broecke, J. C.
  Title:Over eenige verschijnselen, welke door de schrijvers der geregtelijke geneeskunde tot de zelfontbranding gebragt worden, en over het gevoelen van Laïr nopens deze verbranding.
  Subject(s):Combustion (Spontaneous)
  Journal Title Abbreviation:Geneesk. Bijdr.
  Place of Publication:Rotterdam
  Date of Publication:1830
  Pagination:iii, pt. 1, 1: pt. 2, 139.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 3/Page 321
 2. 10303211330
  Author(s):Cohen, L. A.
  Title:Het al of niet bestaan van de zelfsverbranding des menschelijken ligchaams; naar aanleiding van het process over de wijze waarop de half verbrand gevondene Gravin von Görlitz gestorven is, uit de bescheiden en processtukken verkort medegedeeld.
  Subject(s):Combustion (Spontaneous)
  Journal Title Abbreviation:N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk.
  Place of Publication:Gorinchem
  Date of Publication:1850
  Pagination:ii, 585–624.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 3/Page 321