NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 8,442|
documents selected.
 1. 30200061120
  Author(s):Arntzenius, Alexander Karel Willem
  Title:De verzorging van het uiterlijk voorkomen. Volgens de moderne Amerikaansche methoden van Wilh. Walter Gebhardt.
  Pagination:vii, 257 pp.
  Place of Publication:Amsterdam
  Publisher:J. C. Dalmeijer
  Date of Publication:[1905]
  Size:8°.
  Reference Note:See, also, Ughetti (Giambattista B.) Artsen en patienten, [etc.] 8°. 's-Gravenhage, [n. d.].
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 2/Page 6
 2. 40200131590
  Author(s):de Backer, P.
  Title:Bijdrage tot de studie van de utero-salpingographie.
  Pagination:62p.
  Place of Publication:Gent
  Publisher:Erasmus
  Date of Publication:1927
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 2/Page 13
 3. 20900021230
  Author(s):Labarraque, A[ntoine]-G[ermain], [1777–1850]
  Title:De l'emploi des chlorures d'oxide de sodium et de chaux.
  Additional Title:Over het gebruik van de chlorure de sonde en chlorure de chaux; vertaald en met aanmerkingen betreffende de bereiding, zamenstelling, eigenschappen en het gebruik dezer zouten, toegelicht door A. H. van der Boon Mesch
  Pagination:xvi, 136 pp.
  Place of Publication:Leyden
  Publisher:Haak & Co.
  Date of Publication:1827
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 9/Page 2
 4. 10200221170
  Author(s):Beverovicius, Joh., [1594–1647]
  Title:Schat der gesontheyt. Tweede druck. Met veersen verçiert door Jacob Cats.
  Pagination:6 p. l., 778 pp.
  Place of Publication:Dordrecht
  Publisher:M. Havius
  Date of Publication:1638
  Size:12°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 2/Page 22
 5. 30200151150
  Author(s):Duflos, A.
  Hirsch, A. G.
  Title:Het arsenik, deszelfs herkenning en vermoedelijk voorkomen in bewerktuigde ligchamen; leiddraad tot zelfonderrigt en tot praktisch gebruik bij geregtelijk-scheikundige onderzoekingen voor artsen, natuurkundigen, apothekers en regtsgeleerden. Naar het Hoogduitsch door P. van Genderen Stort.
  Subject(s):Arsenic (Poisoning by, Jurisprudence of)
  Place of Publication:Groningen
  Date of Publication:1843
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 2/Page 15
 6. 40200471200
  Author(s):van Riemsdijk, M.
  Title:Bacteriologische-serologische methoden en recepten, samengesteld tenbehoeve van het bacteriologisch practicum der medische studenten.
  Subject(s):Bacteriology Textbooks
  Pagination:2.uitg. 133p.
  Place of Publication:Amst.
  Date of Publication:1921
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 2/Page 47
 7. 20900091070
  Author(s):Soek, A.
  Title:Verloskundige waarnemingen, van zwaare, zeldzaame, en opmerking waerdige gevallen.
  Subject(s):Labor (Complicated)
  Pagination:2. nitg.
  Place of Publication:Leyden
  Date of Publication:1792
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 9/Page 9
 8. 10200221180
  Author(s):Beverovicius, Joh., [1594–1647]
  Title:Schat der ongesontheyt ofte genees-konste van de sieckten. Verçiert met historyen, als oock met verssen van Jacob Cats.
  Pagination:14 p. l., 632 pp.
  Place of Publication:Dordrecht
  Publisher:J. Gorissz
  Date of Publication:1642
  Size:12°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 2/Page 22
 9. 30200311170
  Author(s):Peypers, H. F. A.
  Title:De ligatuur vóór A. Paré. (Protest tegen de ten name van Dr. K. Prins staande kritisch-historische bijdrage.)
  Subject(s):Arteries (Ligation of)
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:[1901]
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 2/Page 31
 10. 40200681690
  Author(s):Bal, J.
  Title:Waarneming wegens eene Verlossing door de Kunstbewerking der Schaambeensnede [Observations concerning a delivery by symphysiotomy]
  Pagination:p.365–9.
  Place of Publication:Amst.
  Publisher:Ned. Maatsch. Geneesk.
  Date of Publication:1932
  Size:8°.
  In Note:In Opusc. sel. Neerl. art. med.193412
  Reprint Note:Repr. from Genees. Mengel. Genootsch. Arti Salutiferae Amsterdam, 2D. 2St. 1822.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 2/Page 68
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last