NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-9 of about 9|
documents selected.
 1. 10606841060
  Title:Algemeen verslag der provinciale commissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt in overijssel, residerende to Zwolle, van hare handelingen in het jaar 1849 (en 1850).
  Subject(s):Netherlands
  Hygiene (Public, Laws and organization of). [ By countries and states, in alphabetical order .]
  Journal Title Abbreviation:N. Arch. v. bin.-en buitenl. Geneesk.
  Place of Publication:Zwolle
  Date of Publication:1850
  Pagination:iv, 153; 238.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 6/Page 684
 2. 10606841070
  Author(s):Cohen, L. A.
  Title:Een viertal adviezen met eene inleiding ten be tooge, waarom men 1° in ons land bij het regelen der gezondheidsbelangen niet in algemeenheden kan vervallen en bij het buitenland te rade gaan; en 2° aan het geneeskundig toezigt de bevoegdheid tot handelen niet, althans niet dadelijk kon of kan verleenen.
  Subject(s):Netherlands
  Hygiene (Public, Laws and organization of). [ By countries and states, in alphabetical order .]
  Journal Title Abbreviation:Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.
  Place of Publication:Amst.
  Date of Publication:1866
  Pagination:2. R., ii, 1. Afd., 513; 593.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 6/Page 684
 3. 10606841080
  Title:Discussiën over het voorstel van den Heer Wintgens, ter instelling van plaatselijke vaden van gezondheit.
  Subject(s):Netherlands
  Hygiene (Public, Laws and organization of). [ By countries and states, in alphabetical order .]
  Journal Title Abbreviation:Nederl. Weekbl. v. Geneesk.
  Place of Publication:Amst.
  Date of Publication:1856
  Pagination:vi, 168; 178; 189; 197.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 6/Page 684
 4. 10606841110
  Title:Geneeskundige staatsregeling.
  Subject(s):Netherlands
  Hygiene (Public, Laws and organization of). [ By countries and states, in alphabetical order .]
  Journal Title Abbreviation:Wenk. en Meening. omt. Geneesk. Staatsreg., etc.
  Place of Publication:Amst.
  Date of Publication:1838
  Pagination:i, 1. Afd., 9–280.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 6/Page 684
 5. 10606841120
  Title:Gezondheidsregeling (De) in Nederland.
  Subject(s):Netherlands
  Hygiene (Public, Laws and organization of). [ By countries and states, in alphabetical order .]
  Journal Title Abbreviation:Nederl. Weekbl. v. Geneesk.
  Place of Publication:Amst.
  Date of Publication:1854
  Pagination:iv, 445; 455.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 6/Page 684
 6. 10606841140
  Author(s):Swaving, C.
  Title:Batavia's sanitaire geschiedenis onder het bestuur van de Oost-Indische Maatschappij.
  Subject(s):Netherlands
  Hygiene (Public, Laws and organization of). [ By countries and states, in alphabetical order .]
  Journal Title Abbreviation:Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.
  Place of Publication:Amst.
  Date of Publication:1878
  Pagination:2. R., xiv, 2. Afd., 1–210.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 6/Page 684
 7. 10606841160
  Title:Voorstel van den Heer Wintgens tot instelling van plaatselijke raden van gezondheid.
  Subject(s):Netherlands
  Hygiene (Public, Laws and organization of). [ By countries and states, in alphabetical order .]
  Journal Title Abbreviation:Tijdschr. v. alg. Gezondh.-Regel. en geneesk. Pol.
  Place of Publication:Gravenh.
  Date of Publication:1854
  Pagination:ii, 265–273.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 6/Page 684
 8. 10606841170
  Title:Wetsontwerp op de instelling van provinciale gezondheidsraden, bewerkt voor en ingediend aan het Ministerie van binnenlandsche Zaken, onder het bestuur van den Minister Thorbecke.
  Subject(s):Netherlands
  Hygiene (Public, Laws and organization of). [ By countries and states, in alphabetical order .]
  Journal Title Abbreviation:Tijdschr. v. alg. Gezondh.-Regel. en geneesk. Pol.
  Place of Publication:Gravenh.
  Date of Publication:1854
  Pagination:6; 206.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 6/Page 684
 9. 10606841180
  Title:Wijziging der wet van 1865.
  Subject(s):Netherlands
  Hygiene (Public, Laws and organization of). [ By countries and states, in alphabetical order .]
  Journal Title Abbreviation:Geneesk. Courant
  Place of Publication:Tiel
  Date of Publication:1874
  Pagination:xxviii, no. 1, 1; no. 2, 1.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 6/Page 684