NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 18|
documents selected.
 1. 22104181030
  Author(s):Zhevakhoff, S.
  Title:Povtoritelnîy kurs po akushorstvu. Chast fiziologicheskaya. Sostavlen primĭenitelno k programmĭe ispîtaniya na zvaniye povivalnoĭ babki 1-vo razryada. [Review course of obstetrics. Physiological part. Prepared in accordance with the examination program for a midwife of the first class.]
  Pagination:182, ii pp., 1 l.
  Place of Publication:Kiyev
  Publisher:Tov. I. N. Kushnereff i Ko.
  Date of Publication:1905
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 418
 2. 22104181040
  Author(s):Zhikhareff, S[tepan] S[ergĭeyevict], [1860– ]
  Title:K ucheniyu o mĭesyachnîkh. [A study of menstruation.]
  Pagination:iii (1 l.), 320 pp., 11 diag.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1896
  Size:8°.
  Reprint Note:Repr. from: J. akush. i jensk. boliez., S.-Peterb., 1895, x: 1896, xi.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 418
 3. 22104181050
  Author(s):Zhikhareff, S[tepan] S[ergĭeyevict], [1860– ]
  Title:K ucheniyu o mĭesyachnîkh. [A study of menstruation.].
  Additional Title:*K ucheniyu o mĭesyachnîkh. [Menstruation.]
  Pagination:iii (1 l.), 320 pp., 2 l., 11 diag.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1906
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 418
 4. 22104181090
  Author(s):Zhuk, Vladimir N.
  Title:Mat i ditya; higïena v obshtshedostupnom izlozhenii. [Mother and child; hygiene popularly presented.]
  Pagination:7. ed. xvi, 806 pp.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:V. I. Gubinski
  Date of Publication:1900
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 418
 5. 22104181120
  Author(s):Zhukoff, G[eorgiy] Ye[fimovich], [1880– ]
  Title:Rinoskleroma (scleroma respiratorium); materialî klinicheskiye i eksperimentalnîye.
  Pagination:98 pp., 1 l., 7 pl.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:M. I. Akinfiyeff
  Date of Publication:1909
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 418
 6. 22104181140
  Author(s):Zhukovskaya, Ye[vgeniya] Yu[liyevna], [1880– ]
  Title:Podkozhnoye vvedeniye pitatelnîkh veshtshestv; eksperimentalnoye izslĭedovaniye. [Hypodermic injection of foodstuffs; experimental investigation.]
  Pagination:2. ed. 103 pp., 1 l., 2 pl., 3 diag.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:M. A. Aleksandroff
  Date of Publication:1911
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 418
 7. 22104181180
  Author(s):Zhukovski, V[asiliy] P[avlovich], [1861– ]
  Title:Obshtshevrachebniya mĭerî dlya borbî s naïbolĭeye chastîmi zabolĭevaniyami novorozhdennîkh i grudnîkh dĭeteĭ. [General medicinal measures to combat the most frequent diseases of the new born and infants.]
  Pagination:26 pp.
  Place of Publication:Kiyev
  Publisher:V. I. Zavadzki
  Date of Publication:1896
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 418
 8. 22104181190
  Author(s):Zhukovski, V[asiliy] P[avlovich], [1861– ]
  Title:Bolĭezni novorozhdennîkh dĭeteĭ. [Diseases of the new born.]
  Pagination:vii, 88 pp., 1 l.
  Place of Publication:Kiyev
  Publisher:V. I. Zavadski
  Date of Publication:1897
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 418
 9. 22104181200
  Author(s):Zhukovski, V[asiliy] P[avlovich], [1861– ]
  Title:Bolĭezni novorozhdennîkh dĭeteĭ. [Diseases of the new born.].
  Pagination:2. ed. x, 148 pp., 1 l.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:K. L. Rikker
  Date of Publication:1897
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 418
 10. 22104181210
  Author(s):Zhukovski, V[asiliy] P[avlovich], [1861– ]
  Title:Rakhit (angliyskaya bolĭezn); simptomî angliyskoĭ bolĭezni i razlichnîya formî rakhiticheskikh urodov, patologicheskaya anatomiya, techniye, etiologiya, predskazaniye i lĭecheniye. Dopolnennoye i pererabotannoye izdaniye avtora “O razvitii rakhitizma i rakhiticheskikh urodstv sredi dĭeteĭ rabochavo naseleniya gor. S.-Peterburga (1894 g.).” [Rachitis; symptoms and various forms of rachitic monsters, pathological anatomy, course, etiology, prognosis, and treatment. Enlarged and rewritten edition of the author's “On the development of rachitis and rachitic monsters among children of the workmen's population of St. Petersburg (1894).”]
  Pagination:174 pp., 1 l.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1897
  Size:8°.
  Note(s):Issued by: Prakt. med.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 418
previous · 1 · 2 · next