NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 1,994|
documents selected.
 1. 21700011230
  Author(s):Subbotin, Innokentiy [Mikhaĕlovich], [1855– ]
  Title:*K voprosu o kolichestvennom opredĭelenii uglekislotî v vozdukhĭe. [Quantitative analysis of carbonic acid in the atmosphere.]
  Pagination:48 pp., 1 l., 2 pl.
  Place of Publication:St. Petersburg
  Date of Publication:1892
  Size:8°.
  In Note:Also, in: J. Russk. Obsh. ochran. narod. zdrav.St. Petersb.1892ii.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 17/Page 1
 2. 21700011240
  Author(s):Subbotin, M[aksim] S[emyonovich], [1848– ]
  Title:Povrezhdeniya vōōbshtshe; povrezhdeniya travmaticheskiya, khimicheskiya, termicheskiya i elektricheskiya. [Injuries in general; traumatic, chemical, thermic, and electric injuries.]
  Pagination:38 pp.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:V. S. Ettinger
  Date of Publication:1909
  Size:8°.
  Note(s):Forms pt. 1 of: Russkaya khirurgiya.
  Reference Note:See, also, Imperatorskaya Voyenno-Meditsinskaya Akademiya. Otchet o dĭeyatelnosti zavĭeduyemoi M. S. Subbotinîm [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1891–2.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 17/Page 1
 3. 21700011260
  Author(s):Orloff, V. D.
  Title:[In memoriam.]
  Subject(s):Subbotin , Viktor Andreyevich [1844–98]
  Journal Title Abbreviation:Univ. Izvĭest.
  Place of Publication:Kiev
  Date of Publication:1899
  Pagination:xxxix
  Note(s):[Protok. Fiz.-med. Obsh.[1897–8]246–259]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 17/Page 1
 4. 21700011270
  Author(s):S..
  Title:[In memoriam.]
  Subject(s):Subbotin , Viktor Andreyevich [1844–98]
  Journal Title Abbreviation:Med. Obozr.
  Place of Publication:Mosk.
  Date of Publication:1898
  Pagination:1, 623.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 17/Page 1
 5. 21700021570
  Author(s):Sheffer, P. A.
  Title:*K voprosu o dezinfetsi-ruyushtshikh svoĭstvakh sublamina po sravneniyu s sulyomoĭ i o primĭenenii yevo v glaznoĭpraktikĭe. [Disinfecting properties of sublamin as compared with sublimate, and its application in eye practice.]
  Subject(s):Sublamin
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1909
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 17/Page 2
 6. 21700031250
  Author(s):Pavloff, I. P.
  Title:Balans' azota v slounnoi podchelost. zheliezie pri rabotie. [Equilibrium of nitrogen in sublingual gland during activity.]
  Subject(s):Sublingual gland
  Journal Title Abbreviation:Vrach
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1890
  Pagination:xi, 153; 210; 231.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 17/Page 3
 7. 21700031310
  Author(s):Pavloff, A. N.
  Title:Sluchaĭ zlokachestvennavo novōōbrazovaniya podyazîchnoĭ zhelyozî. [Malignant tumor of the sublingual gland.]
  Subject(s):Sublingual gland (Diseases of)
  Journal Title Abbreviation:Vrach. Gaz.
  Place of Publication:S.-Peterb.
  Date of Publication:1909
  Pagination:xvi, 1498.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 17/Page 3
 8. 21700031320
  Author(s):Prozoroff, N. V.
  Title:K kazuïstikĭe slyunnîkh kamneĭ i tsirroza v podchelyustnoi zhelyozĭe loshadi. [Salivary calculi and cirrhosis of the sublingual gland of the horse.]
  Subject(s):Sublingual gland (Diseases of)
  Journal Title Abbreviation:Uchen. zapiski Kazan. Vet. Inst.
  Date of Publication:1908
  Pagination:xxv, 209–214, 1 pl.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 17/Page 3
 9. 21700041510
  Author(s):Matrosovich, F. I.
  Title:Sposob zakrîtiya svishtsha podchelyustnoĭ slyunnoĭ zhelyozî. [Method of closing a fistula of the submaxillary gland.]
  Subject(s):Submaxillary glands (Surgery of)
  Journal Title Abbreviation:Russk. Vrach
  Place of Publication:S.-Peterb.
  Date of Publication:1908
  Pagination:vii, 1041.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 17/Page 4
 10. 21700051740
  Author(s):Liboff, B. A.
  Title:O vliyanii podvodnîkh rabot na chelovĭeka. [Influence of submarine work on man.]
  Subject(s):Submersible vessels
  Journal Title Abbreviation:Vrach.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1901
  Pagination:xxii, 641; 671.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 17/Page 5
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last