NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-4 of about 4|
documents selected.
 1. 21006271130
  Author(s):Russia.
  Title:Vremyannaya otsĭenka lĭekarstvam, pri tom: Ustav aptekarskig. Zeitliche Medicinal - Taxe, anbey: Apotheker - Ordnung.
  Subject(s):Medicines (Prices and sale of)
  Place of Publication:St. Petersburg
  Date of Publication:1811
  Size:8°.
  Note(s):Latin, German, and Russian text.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 627
 2. 21006271200
  Author(s):Sokoloff, M. P.
  Title:Karmannaya knizhka dlya opredĭeleniya stoimosti vĭesa meditsinskikh materialov, a takzhe i dlya oblegcheniya meditsinskoĭ bukhhalterii i kontrolya.
  Subject(s):Medicines (Prices and sale of)
  Place of Publication:Tver
  Date of Publication:1887
  Size:12°.
  Note(s):[Pocket manual for appraising the value of medicaments by weight, also for rendering easy medical bookkeeping and management]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 627
 3. 21006271240
  Title:Tsĭenî lekarstvenuîkh veshtshestv, nevoshedshikh v aptekarskuyu taksu, ustanovlennîya po soglasheniyu soderzhateleĭ volnîkh aptek v g. S.-Petersburgĭe, sostayavshemusya na sobraniyakh poslĭednikh pod predsĭedatelstvom inspektora stolichnavo vrachebnavo upravleniya. S 1. yanv. 1888 goda.
  Subject(s):Medicines (Prices and sale of)
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1888
  Size:8°.
  Note(s):[Prices of medicines which have not entered the druggists' tax list, determined by agreement of the proprietors of free drug stores in St. Petersburg, made in the meetings of the latter under the presidency of the inspector of the medical department of the capital]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 627
 4. 21006271290
  Author(s):Zahradnik, M.
  Title:Cennik kapsulek i perelek leczniczych “hygea” poleconych przez Towarzystwo lekarskie Krakowskie ...
  Subject(s):Medicines (Prices and sale of)
  Place of Publication:Stanisławow
  Date of Publication:[1895]
  Size:16°.
  Note(s):[Price list of capsules and pearls, “hygea”]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 627