NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-9 of about 9|
documents selected.
 1. 21002351010
  Author(s):Bogolyuboff, M. [P.]
  Title:Novîya vrachebnîya sredstva, voshedshiya v meditsinu v 1890 g., v tom chislĭe sredstvo Koch'a.
  Subject(s):Russia
  Materia medica (Geographical distribution of), by localities
  Place of Publication:Moskva
  Date of Publication:1891
  Size:8°.
  Note(s):[New medicinal remedies that have been introduced in 1890, including Koch's remedy]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 235
 2. 21002351020
  Author(s):Bogolyuboff, M. [P.]
  Title:Novîya vrachebníya sredstva voshedshiya v meditsinu v 1891 g.
  Subject(s):Russia
  Materia medica (Geographical distribution of), by localities
  Place of Publication:Moskva
  Date of Publication:1892
  Size:8°.
  Note(s):[New medicinal remedies that have been introduced in 1891]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 235
 3. 21002351030
  Author(s):Bogolyuboff, M. [P.]
  Title:Novîya vrachebnîya sredstva, voshedshiya v meditsinu v 1892 g. Pribavleniye: Kratkiy obzor novîkh sposobov diagnoza i metodov lecheniya choler'î. [New medicinal remedies that have been introduced in 1892. Supplement: Short sketch of new methods of diagnosis and treatment of cholera.]
  Subject(s):Russia
  Materia medica (Geographical distribution of), by localities
  Place of Publication:Moskva
  Date of Publication:1893
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 235
 4. 21002351040
  Author(s):Bogolyuboff, M. [P.]
  Title:Novîya vrachebnîya sredstva, voshedshiya v meditsinu v 1893 i 1894 gg. Prilozheniye: Nazvanîya novîkh vrachebnîkh sredstv i ikh sinonimî.
  Subject(s):Russia
  Materia medica (Geographical distribution of), by localities
  Place of Publication:Moskva
  Date of Publication:1895
  Size:8°.
  Note(s):[New medicinal remedies that have been introduced in 1893 and 1894. Appendix: Names of the new remedies and their synonyms]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 235
 5. 21002351050
  Author(s):Goretski, V.
  Vilko
  Title:Russkiy narodnîy lĭechebnîy travnik i tsvĭetnik. Sostavleno ... pod redaktsiyeyu Vl. Vtorova.
  Subject(s):Russia
  Materia medica (Geographical distribution of), by localities
  Pagination:2. ed. 2 pts. in 1 v.
  Place of Publication:Moskva
  Date of Publication:1892–3
  Size:8°.
  Note(s):[Russian popular medicinal plants and flowers. Compiled by ... and edited by Vl. Vtoroff]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 235
 6. 21002351060
  Author(s):Varlikh, V. K.
  Title:Russkiya lekarstvennîya rasteniya; atlas i botanicheskoye opisaniye, s ukazaniyami na vrachebnoye primĭeneniye, dĭeĭstviye, sobiraniye i kulturu etikh rasteniy.
  Subject(s):Russia
  Materia medica (Geographical distribution of), by localities
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1899–1901
  Size:8°.
  Note(s):[Russian medicinal plants; atlas and botanical description, with indications of medicinal use, action, collection and culture of these plants]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 235
 7. 21002351070
  Author(s):Martyanoff
  Title:Narodnîya lekarstvennîya rastenîya Minusinskavo kraya.
  Subject(s):Russia
  Materia medica (Geographical distribution of), by localities
  Journal Title Abbreviation:Otchet Obsh. vrach. Yeniseisk. gub.
  Place of Publication:Krasnoyarsk
  Date of Publication:1886–7
  Pagination:i, 81–107.
  Note(s):[Popular medicinal plants of Minusinsk]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 235
 8. 21002351080
  Author(s):Minkevich, I. I
  Title:Rasteniya, kak meditsinskiya sredstva i kak predmet obozhaniya na Kavkazĭe.
  Subject(s):Russia
  Materia medica (Geographical distribution of), by localities
  Journal Title Abbreviation:Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh.
  Place of Publication:Tiflis
  Date of Publication:1894–5
  Pagination:xxxi, 539–556.
  Note(s):[Plants as medical remedies and as objects of adoration in the Caucasus]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 235
 9. 21002351090
  Author(s):Shestopal, B. A.
  Title:Russkiya narodnîya zredstva v meditsinĭe.
  Subject(s):Russia
  Materia medica (Geographical distribution of), by localities
  Journal Title Abbreviation:Farm. vestnik
  Place of Publication:Mosk.
  Date of Publication:1900
  Pagination:iv, 340; 395; 412; 431; 451.
  Note(s):[Russian popular medical remedies]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 235