NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-5 of about 5|
documents selected.
 1. 20200251070
  Author(s):Filipovski, I.
  Title:*Hemoglobin i proizvodnîya ot nevo, kak sreda dlia patogennîkh bakteriy. (Opit bakteriologo-chimicheskavo izsliedovaniya.
  Subject(s):Bacteria (Pathogenic), or as cause of disease
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1894
  Size:8°.
  Note(s):[Hæmoglobin and its derivatives as a medium for pathogenic bacteria. Bacteriologochemical researches]
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 2/Page 25
 2. 20200251130
  Author(s):Geisler, F. K.
  Title:Istoricheskoye razvitie ucheniya o bolieznetvornykh bakteriyakh.
  Subject(s):Bacteria (Pathogenic), or as cause of disease
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1892
  Size:8°.
  Note(s):[Historical development of the study of pathogenic bacteria]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 2/Page 25
 3. 20200251260
  Author(s):Lyubimoff, N. M.
  Title:Bakterii i vliyanie ikhnazdorovke chelovieka.
  Subject(s):Bacteria (Pathogenic), or as cause of disease
  Place of Publication:Kazan
  Date of Publication:1887
  Size:16°.
  Note(s):[Bacteria and their influence on health]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 2/Page 25
 4. 20200251310
  Author(s):Moor, G. I.
  Title:Mikrōōrganizmi vozdukha i ikh rol v rasprostranenii zaraznikh bolĭezneĭ; istoricheskiy ocherk.
  Subject(s):Bacteria (Pathogenic), or as cause of disease
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1895
  Size:8°.
  Note(s):[Microorganisms of the air and their rôle in the spreading of infectious diseases; historical sketch]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 2/Page 25
 5. 20200251380
  Author(s):Perfilyeff, M. O.
  Title:Sovremennaya parazitarnaya teoria po otnosheniyu k voprosam obshtshestvennavo zdorovya.
  Subject(s):Bacteria (Pathogenic), or as cause of disease
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1884
  Size:8°.
  Note(s):[Present theories of parasitism in relation to general health]
  [Shelved in: Box 243]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 2/Page 25