NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 12|
documents selected.
 1. 10808961390
  Title:Archiv for lægevidenskabens Historie i Danmark.
  Subject(s):Denmark
  Medicine (History and condition of), by nations and countries
  Pagination:No. 1, 1823.
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Place of Publication:[n. p.]
  Size:8°.
  Note(s):[By J. D. Herholdt]
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 896
 2. 10808961400
  Author(s):Baden, G. L.
  Title:Lægevidenskabens Forfatning t Oldtiden og Middelalderen hos de Nordiske især Danske.
  Subject(s):Denmark
  Medicine (History and condition of), by nations and countries
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Date of Publication:1801
  Size:16°.
  Note(s):[Condition of medical science in antiquity and the middle ages in northern countries, especially Denmark]
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 896
 3. 10808961420
  Author(s):Bremer, F.
  Title:Medicinal-Personalet og Medicinal-Anstalterne i det egentlige Danmark udenfor Kjøbenhavn. Et Bidrag til den danske Statistik, efter det kongelige Sundheds-Collegiums Opfordring og med dettes Understottelse.
  Subject(s):Denmark
  Medicine (History and condition of), by nations and countries
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Date of Publication:1840
  Size:8°.
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 896
 4. 10808961430
  Author(s):Callisen, H.
  Title:Svar efter Løfte, paa de i de nyeste Kiøbnhavnske Efterretninger om lærde Sager No. 12, 13, d. A. indrykkede saa kaldte Oplysninger, i Anledning af min Erklæring til mine Medborgere og den formeente Chirurgiens Undertrykkelse af Lægerne, for saavidt samme er mig vedkommende.
  Subject(s):Denmark
  Medicine (History and condition of), by nations and countries
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Date of Publication:1785
  Size:8°.
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 896
 5. 10808961440
  Author(s):Cold, D. H. O.
  Title:*Lægevæsenet og Lægerne under Christian IVs. Regiering (1588–1648).
  Subject(s):Denmark
  Medicine (History and condition of), by nations and countries
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Date of Publication:1858
  Size:8°.
  Language:Danish
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 896
 6. 10808961450
  Author(s):Herholdt, J. D.
  Mansa, F. V.
  Title:Samlinger til den danske Medicinal-Historie. 3 pts.
  Subject(s):Denmark
  Medicine (History and condition of), by nations and countries
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Date of Publication:1833–5
  Size:8°.
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 896
 7. 10808961460
  Author(s):Mansa, F. V.
  Title:Bidrag til Folkesygdommenes og Sundhedspleiens Historie i Danmark fra de ældste Tider til Begyndelsen af det attende Aarhundrede.
  Subject(s):Denmark
  Medicine (History and condition of), by nations and countries
  Pagination:2.–5. Hefte in 1 v.
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Date of Publication:1873
  Size:8°.
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 896
 8. 10808961470
  Author(s):Panum, P. L.
  Title:Vort medicinske Fakultets Oprindelse og Barndom, et Bidrag til Kundskab om Lægevidenskabens og Naturvidenskabernes Udvikling i Danmark. Festskrift.
  Subject(s):Denmark
  Medicine (History and condition of), by nations and countries
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Date of Publication:1879
  Size:8°.
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 896
 9. 10808961480
  Author(s):Panum, P. L.
  Title:Bidrag til Kundskab om vort medicinske Fakultets Historie med Hensyn til dets Betydning for Naturvidenskabernes og Lægevidenskabens Udvikling i Danmark fra Frederik den 3dies Tronbestigelse indtil Frederik den 5tes Død, 1648–1766. Særtryk af “Indbydelsesskrift til Kjøbenhavns Universitets Aarsfest til Erindring om Kirkens Reformation”.
  Subject(s):Denmark
  Medicine (History and condition of), by nations and countries
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Date of Publication:1880
  Size:8°.
  Note(s):[Shelved in: B. 209]
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 896
 10. 10808961490
  Author(s):Panum, P. L.
  Title:Indbydelsesskrift til Kjøbenh. Univ. Aarsfest til ... Reformation. Bidrag til Kundskab om vort med. Fakultets Historie med Hensyn til dets Betydning for Naturvidensk. og Lægevidensk. Udvikling i Danmark.
  Subject(s):Denmark
  Medicine (History and condition of), by nations and countries
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Date of Publication:1880
  Size:4°.
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 896
previous · 1 · 2 · next