NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 548|
documents selected.
 1. 50100051010
  Author(s):Agerberg, John
  Title:Medvetandets problem, ur fysiologisk synpunkt.
  Place of Publication:Stockholm
  Publisher:Bokförl. Natur och Kultur
  Date of Publication:[1942]
  Pagination:260p.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 5/Volume 1/Page 5
 2. 50100051570
  Author(s):Ahlberg, Karl Abraham, 1861–1937
  Title:Apotekarsocieteten, 1778–1928; minnesskrift.
  Place of Publication:Stockholm
  Publisher:Apot. soc.
  Date of Publication:1928
  Pagination:219p.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 5/Volume 1/Page 5
 3. 50100051710
  Author(s):Ahlqvist, Alfred Abraham, 1877– , ed.
  Title:Författningar m. m. angående apoteksväsendet i Sverige omfattande tiden till och med 1924 års utgång.
  Place of Publication:Stockholm
  Publisher:Norstedt
  Date of Publication:1925
  Pagination:910p.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 5/Volume 1/Page 5
 4. 50100051740
  Author(s):Ahlström, Carl Johan
  Title:Tal vid Herr Carl Wilhelm Scheeles graf.
  Place of Publication:Stockholm
  Publisher:Apotekarsoc.
  Date of Publication:1936
  Pagination:14p.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 5/Volume 1/Page 5
 5. 50100051750
  Author(s):Ahlström, Otto Ernst, 1893–
  Title:Glasögon i Nordiska museet jämte en översikt av glasögontypernas utveckling.
  Place of Publication:Stockholm
  Publisher:Nordiska museet
  Date of Publication:1947
  Pagination:144p.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 5/Volume 1/Page 5
 6. 50100051760
  Author(s):Ahlström, Otto Ernst, 1893–
  Title:Synverktyg från äldre tider; katalog omfattande synverktyg från tiden 1600-talets slut till 1900-talets början samt korta uppsatser om optikerhantverkets historia.
  Place of Publication:Stockholm
  Publisher:Stockholms förenade specialoptiker
  Date of Publication:1943
  Pagination:168p.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 5/Volume 1/Page 5
 7. 50100111060
  Author(s):Alström, Eric Ingemar, 1907–
  Title:Inverkan av sulfanilamid och dess antagonist para-aminobezoesyra på den djuriska organismen huvudsakligen med hänsyn till kolhydratomsättningen.
  Place of Publication:Sundsvall
  Publisher:Sundsvalls tidn. boktryck.
  Date of Publication:1948
  Pagination:144p.
  Note(s):(Forms Suppl. to v.4, Skand. vet. tskr.)
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 5/Volume 1/Page 11
 8. 50100192110
  Author(s):Annell, Anna Lisa
  Title:Aktuella problem inom det barnpsykiatriska området.
  Place of Publication:Stockholm
  Publisher:Nord. bokhandel.
  Date of Publication:1945
  Pagination:12p.
  Note(s):(Forms No. 14, Småskr. Sven. fören. psykisk hälsov.)
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 5/Volume 1/Page 19
 9. 50100201730
  Author(s):Antoni, Nils Ragnar Eugene, 1887–
  Title:En bok om nerver.
  Place of Publication:Stockholm
  Publisher:Bonnier
  Date of Publication:1946
  Pagination:449p.
  Note(s):(Forms No. 41, Vår tids medicin)
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 5/Volume 1/Page 20
 10. 50100201740
  Author(s):Antoni, Nils Ragnar Eugene, 1887–
  Title:Huvudvärk; försök till populär framställning på vetenskapelig grund.
  Place of Publication:Stockholm
  Publisher:Rabén & Sjögren
  Date of Publication:1943
  Pagination:204p.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 5/Volume 1/Page 20
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last