NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 159|
documents selected.
 1. 10200381100
  Title:Wykaz Rzecy zawartych w 72 tomach Pamiętnika Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego z lat 1837–76.
  Subject(s):Bibliography (Medical)—Indexes
  Place of Publication:Warszawa
  Date of Publication:1877
  Size:8°.
  Language:Polish
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 2/Page 38
 2. 10305771090
  Author(s):Czasopismo towarzystwa aptekarskiego
  Title:Redaktor: Julijan Grabowski.
  Pagination:v. 5–10, 1876–81. 6 v.
  Place of Publication:Lwowie (Lemberg)
  Size:8°.
  Note(s):[Semi-monthly]
  Journal Note:Current. In 1877 (v. 6), M. D. Wąsowicz became editor.
  Language:Polish
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 3/Page 577
 3. 10503151110
  Author(s):Gazeta lekarska
  Title:Pismo tygodniowe poświęcone wszystkim gałęziom umiejętności lekarskich, farmacyi i weterynaryi. Redaktor odpowiedzialny, H. Łuczkiewicz.
  Pagination:v. 1–29, July 1, 1866, to Dec., 1880; 2. series, v. 1–3, 1881–3. 32 v.
  Place of Publication:Warszawa
  Size:8° & 4°.
  Note(s):[Weekly; 2 v. annually]
  Journal Note:Current. v. 25–29, 1878–80, were 4°. After 1880 one volume annually, edited by S. Kondratowicz and W. Gajkiewicz
  Language:Polish
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 5/Page 315
 4. 10705561330
  Title:Kronika lekarska. Pismo poświęcone przegladowi postępów umiejętności lekarskich. Redaktor: K. Filipowiez.
  Pagination:v. 3–6, 1882–6. 4 v.
  Place of Publication:Warszawa
  Size:8°.
  Note(s):[Medical Chronicle. Devoted to reviewing publications on medical science]
  [Semimonthly]
  Journal Note:Current.
  Language:Polish
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 7/Page 556
 5. 10805301150
  Title:Mai (A) de familia. Educacão da infancia, hygiene da familia. Jornal scientifico litterario e illustrado. Redactor: Carlos Costa.
  Pagination:Anno 1–2, 1879–80.
  Place of Publication:Rio de Janeiro
  Size:roy. 8°.
  Note(s):[Semimonthly]
  Language:Polish
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 530
 6. 10900751090
  Title:Medycyna. Czasopismo tygodniowe dla lekarzy praktycznych. Redaktor odpowiedzialny: Dr. K. Benni.
  Pagination:v. 1–14, 1873–86.
  Place of Publication:Warszawa
  Size:8°.
  Note(s):Current. v. 3–9 edited by Dr. J. Rogowicz; in v. 10, 1882, G. Fritsche became editor.
  Language:Polish
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 9/Page 75
 7. 10903751030
  Title:Monatsschrift für Elektro-Homöopathie, redigirt von Dr. Med. Fewson.
  Pagination:v. 1, March to Dec., 1887.
  Place of Publication:Danzig
  Size:8°.
  Note(s):Current.
  Language:Polish
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 9/Page 375
 8. 11003801350
  Title:Pamiętnik lekarski Warszawski. Dr. W. Malcz, wydawca.
  Pagination:v. 1–2, 1828–9.
  Place of Publication:Warszawie
  Size:8°.
  Note(s):[Memoirs of Warsaw physicians]
  [Quarterly]
  Journal Note:In 1837 continued as: Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego.
  Language:Polish
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 10/Page 380
 9. 11003801360
  Title:Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Wydawcy członkowie tegoź towarzystwa: Malcz, Janikowski, Koehler, Lebrun, Leo i Lebel.
  Pagination:v. 1–84, 1837–88.
  Place of Publication:Warszawa
  Size:8°.
  Note(s):[Memoirs of Warsaw Medical Association. Published by members of the association: Malcz, Janikowski, et al.]
  Current
  Journal Note:A continuation of: Pamiętnik lekarski Warszawski, 1828–9. After v. 2. 1838–9, 2 v. annually till end of 1872; then quarterly, 1 v. annually. From 1853 to 1876 edited successively by Drs. Kuleszy, Majewski, Rose, Dybek, J. Rogowicza. In 1877–9 Konrada Dobrski, editor; in 1880 Edward Klinik became editor
  Language:Polish
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 10/Page 380
 10. 11003801370
  Title:Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Wydawcy członkowie tegoź towarzystwa: Malcz, Janikowski, Koehler, Lebrun, Leo i Lebel.
  Pagination:1 v. 366 pp.
  Place of Publication:Warszawa
  Date of Publication:1877
  Size:8°.
  Note(s):[General index to volume for 1837–76]
  Language:Polish
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 10/Page 380
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last