NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 1,373|
documents selected.
 1. 10100211320
  Author(s):Moller, J. E.
  Title:Nogle anatomiske Jagttagelser. Proveskrift.
  Subject(s):Abdomen (Tumors of, Cystic and hydatid)
  Place of Publication:Kiobenhavn
  Date of Publication:1776
  Size:12°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 1/Page 21
 2. 10100341120
  Author(s):Abelin, Hj.
  Title:Meddelanden från pediatriska Kliniken å all Allmänna barnhuset i Stokholm för år 1868.
  Pagination:55, 41, 23 pp.
  Place of Publication:Stockholm
  Publisher:P. A. Norstedt & Söner
  Date of Publication:[1870]
  Size:8°.
  Reprint Note:Repr. from: Nord. Med. Ark., Stockholm, ii.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 1/Page 34
 3. 10100341130
  Author(s):Abelin, Hj.
  Title:Om retrofaryngealabscess hos späda barn.
  Pagination:16 pp.
  Place of Publication:Stockholm
  Publisher:P. A. Norstedt & Söner
  Date of Publication:[1871]
  Size:8°.
  Reprint Note:Repr. from: Nord. Med. Ark., Stockholm, ii.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 1/Page 34
 4. 10100341140
  Author(s):Abelin, Hjalmar August
  Title:Om strypsjuka. (Efter föreläsningar under hösttermineu 1863.)
  Pagination:88 pp.
  Place of Publication:Stockholm
  Publisher:P. A. Norstedt & Söner
  Date of Publication:[1864]
  Size:8°.
  Reference Note:See, also, Hwasser (Israël). Om exudativ inflammation. 8°. Upsala, 1846–7.
  Reprint Note:Repr. from: Med. Arch., Stockholm, ii.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 1/Page 34
 5. 10100351190
  Author(s):Åberg, Ph.
  Title:Iakttagelser vid Sjukvården å Upsala stads provisoriska sjukhus under 1857 års choleraepidemi. Akad. Afhan.
  Pagination:34 pp., 6 tables, 11 pp.
  Place of Publication:Upsala
  Publisher:C. A. Leffler
  Date of Publication:1858
  Size:8°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 1/Page 35
 6. 10100541630
  Author(s):Betzen, A. G.
  Title:Om lymphatiska abscesser.
  Subject(s):Abscess (Lymphatic)
  Place of Publication:Upsala
  Date of Publication:[1848]
  Size:8°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 1/Page 54
 7. 10101031270
  Author(s):Acrel, Olof.
  Title:Genaste sättet at inrätta och underhalla et lazaret eller sjukhus, så at det innom få å måtte ärnå en ausenlig tilväxt.
  Pagination:18 pp.
  Place of Publication:Stockholm
  Publisher:tryckt hos L. Salvius
  Date of Publication:1746
  Size:8°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 1/Page 103
 8. 10101031280
  Author(s):Acrel, Olof.
  Title:Chirurgiske händelser anmärkte uti kongl. lazarettet, samlade och genom utdrag of dagboken til tryeket befordrade på högloflige kongl. lazarets directionens befallning.
  Pagination:10 p. l., 379 pp., 9 l.
  Place of Publication:Stockholm
  Publisher:L. L. Grefing
  Date of Publication:1759
  Size:8°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 1/Page 103
 9. 10101031320
  Author(s):Acrel, Olof.
  Title:Tal, om de lysande Framsteg, som Läkare-Vetenskapen tilvunnit sig i Sverige, inom de senare sextis åren; hållet för Kongl. vetenskaps Academien, vid præsidii nedläggande, den 5 Junii 1793.
  Pagination:28 pp.
  Place of Publication:Stockholm
  Publisher:trickt hos J. P. Lindh
  Date of Publication:1793
  Size:8°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 1/Page 103
 10. 10101041370
  Author(s):Acta Universitatis Lundensis
  Title:Lunds universitets års-skrift, för år 1866. II. Afdelingen för medicinska vetenskaper.
  Place of Publication:Lund
  Date of Publication:1866–7
  Size:4°.
  Contents Note:Contents: I. LöwegrenM. K.Om myopi.II. AskC. J.Om bronchotomi.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 1/Page 104
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last