NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Results 1-10 of about 33,560|
documents selected.
 1. 11100191220
  Author(s):Hermann, P.
  Title:Een constich distillier-boeck, inhoudende die rechte ende waerachtige conste, om alderhandt wateren, cruyden, bloemen, wortelen ende alle andere dingen te leeren distillieren, opt aldercontichste beschreven.
  Subject(s):Pharmacy
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:[n. d.]
  Size:24°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 11/Page 19
 2. 11100211030
  Author(s):Renckers, J.
  Title:[Chirurgie. Curieuse verzameling: recepten van zeer verschillenden aard, het maken van zalven, poeders, enz., sommighe costelijke olijen en wateren.]
  Subject(s):Pharmacy
  Place of Publication:[n. p.]
  Date of Publication:[n. d.]
  Size:24°.
  Note(s):Handschrift der 16. eeuw. Afkomstig van Joannes Renckers, priester te Overspelt.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 11/Page 21
 3. 11101621060
  Author(s):Lobethal, J.
  Title:Bewijs dat de longtering kan genezen worden door aanwending eener nieuwe geneeswijze. Voor geneeskundigen en hulpbehoevenden.
  Subject(s):Phthisis (Curability of)
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:[n. d.]
  Size:18°.
  Note(s):[Shelved in: Pam 5663 no. 7]
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 11/Page 162
 4. 11101771080
  Author(s):Hartsen, F. A.
  Title:Raadgevingen voor teringachtigen en voor hunne vrienden, ja, voor iedereen! Benevens eenige losse gedachten en een stukje over een nieuwe hypothese van Charles Darwin.
  Subject(s):Phthisis (Treatment of)
  Place of Publication:Gorinchem
  Date of Publication:[n. d.]
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 11/Page 177
 5. 11105431170
  Author(s):Ludwig, J. A. J.
  Title:Verhandeling over den aart, de voortplanting en het veelerhande gebruik der nuttige aardappelen; uit het Hoogduitsch vertaald door Cornelius Pereboom.
  Subject(s):Potato
  Pagination:4. ed.
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:[n. d.]
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 11/Page 543
 6. 11106011060
  Author(s):Kluyskens, J. F.
  Title:Overzigt van onderscheidene zwangerheden buiten de baarmoeder, en verslag wegens eene soortgelijke zwangerheid, in welke een voldragen kind, na een zestienmaandig verblijf in den moederlijken schoot, uit het eijernest gegehaald werd door de buiksnijding, met behoud en genezing der moeder, die verfolgens verscheidene andere kinderen gebaard heeft.
  Subject(s):Pregnancy (Extra-uterine)
  Place of Publication:[Amsterdam]
  Date of Publication:[n. d.]
  Size:4°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 11/Page 601
 7. 11106811190
  Title:Proeve eener kaart der sterfte in de provincie Zeeland opgemaakt uit 13 jaren, 1834–46. met inbegrip van doodgeborenen.
  Pagination:1 map, 16 by 17 inches.
  Place of Publication:[n. p.]
  Date of Publication:[n. d.]
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 11/Page 681
 8. 11106891090
  Title:Prospectus der geneesinrigting Kennenburg bij Esslingen a. d. Neckar te Wurtemberg, bij zonder ingerigt tot verpleging van borstlijders, zenuwlijders en zielszieken.
  Pagination:16 pp., 1 pl.
  Place of Publication:Arnhem
  Publisher:G. J. Thieme
  Date of Publication:[n. d.]
  Size:8°.
  Note(s):[Shelved in: B. 64]
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 11/Page 689
 9. 11108421330
  Author(s):Puijn, Jacobus
  Title:Verhandeling over den breukband van den grooten Petrus Camper, behelzende verbeteringen, waardoor dezelve met meerder zekerherd kan worden verwaardigd en voor den lijder gemakkelijker is.
  Pagination:42 pp., 1 pl.
  Place of Publication:Haarlem
  Publisher:A. Loosjes, Pz.
  Date of Publication:[n. d.]
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 11/Page 842
 10. 11110901080
  Title:Redenvoering over de voórdeelen van de doórsnyding der schambeens-vereeniging, in de moeylyke baeringen. Gevolgt doór drie verbaele processen, gemaekt ter gelegentheid deezer konstbewerking, gedaen op de vrouw Vespres doór Mr. Sigault, M. D., en lid van verscheide genootschappen. Uit het Fransch in het Nederduitsch overgebragt, met eene voórreden en eenige aenteekeningen verrykt, doór B. C.
  Pagination:xxii, 57 pp.
  Place of Publication:Gend
  Publisher:J. F. van der Schueren
  Date of Publication:[n. d.]
  Size:8°.
  Note(s):[Shelved in: Box 278]
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 11/Page 1090
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last