NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 3,996|
documents selected.
 1. 11100051220
  Author(s):Ronander, C. W. H.
  Title:System i pharmakologien, med särskilt afseende på Svenska Pharmakopéens sista edition. Första delen.
  Subject(s):Pharmacology
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1828
  Size:8°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 11/Page 5
 2. 11100161110
  Author(s):Sweden.
  Title:Pharmacopœa svecica.
  Additional Title:Den Svenska farmakopeen. Ofversättning från sjunde upplagan. Anyo omtryckt
  Subject(s):Sweden
  Pharmacopœias (Official), by countries and cities
  Pagination:7. ed.
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:[1871]
  Size:8°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 11/Page 16
 3. 11100191300
  Author(s):Jahanretzius, A.
  Title:Kort begrep af grunderne til pharmacien at nyttja vid enskylte föreläsningar.
  Subject(s):Pharmacy
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1769
  Size:16°.
  Note(s):[Principles of pharmacy for use in lectures]
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 11/Page 19
 4. 11100211380
  Author(s):Trommsdorff, J. B.
  Title:Lärobok uti pharmaceutiska experimental chemien, efter nyare systemet för läkare och apothekare. Öfversatt af C. F. Plagemann.
  Subject(s):Pharmacy
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1802
  Size:8°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 11/Page 21
 5. 11100371170
  Author(s):Dahlgren, J. A.
  Title:Hvad bör man tänka om handelen med apotheks-privilegier? Några sanningar till uppdagande af apothekareyrkets mysterier.
  Subject(s):Pharmacy (History and condition of)
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1868
  Size:8°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 11/Page 37
 6. 11100381020
  Author(s):H[edin], S. A.
  Title:Pharmacopé eller förtekning på de fläste enkla och sammansatta medel, hvilkas bruk i handboken för den praktiska läkarevetenskapen år tillkänna gifvit.
  Subject(s):Pharmacy (History and condition of)
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1796
  Size:8°.
  Note(s):[Pharmacopœia, or list of simple and compound remedies which are met with in manuals for practical medical sciences of last year]
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 11/Page 38
 7. 11100381030
  Author(s):H[edin], S. A.
  Title:Pharmacopé eller förtekning på de fläste enkla och sammansatta medel, hvilkas bruk i handboken för den praktiska läkarevetenskapen år tillkänna gifvit.
  Additional Title:Andra uplagan
  Subject(s):Pharmacy (History and condition of)
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1797
  Size:8°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 11/Page 38
 8. 11100591010
  Author(s):Dahlgren, J. A.
  Title:Apotekeriet och allmänheten eller huilken nytta eller skada har det nu rådan de systemet för apotekareyrkets utöfning i Sverige tillskyndat det Svenska folket? Huilka förandringar deri har allmänheten rätt att snart få genomförda?
  Subject(s):Sweden
  Pharmacy (Legislation on), by countries
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1870
  Size:8°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 11/Page 59
 9. 11100591020
  Author(s):Wistrand, A. T.
  Title:Minnesbok för apothekare och pharmacevter. En kort anvisning om de hufvudsakligaste föreskrifter medicinalförfattningarna innehålla rörande apotheksyrket.
  Subject(s):Sweden
  Pharmacy (Legislation on), by countries
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1854
  Size:8°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 11/Page 59
 10. 11100621060
  Author(s):Hammarsten, O.
  Title:Kortfattad lärobok i farmaceutisk kemi med särskild hänsyn till svenska farmakopéns preparat jemte handledning i titreringsanalysen. Förra afdelningen.
  Subject(s):Pharmacy (Systems and manuals of)
  Place of Publication:Upsala
  Date of Publication:[1886]
  Size:8°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 11/Page 62
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last