NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 14|
documents selected.
 1. 21208401360
  Title:Almanach léčebných míst, lázní a letních sídel českých. Redignjen: Josef Kafka.
  Subject(s):Austria-Hungary
  Periodicals (Medical and scientific)
  Pagination:v. 7–9, 1904–6.
  Place of Publication:v Praze
  Size:4°.
  Note(s):Current. In v. 9, 1906, Gustav Dutka became editor.
  Language:Czech
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 840
 2. 21208421260
  Title:Kalendář českých lékařův. [Calendar of Bohemian physician.] Redaktor: Antonín Veselý.
  Subject(s):Austria-Hungary
  Periodicals (Medical and scientific)
  Pagination:v. 31, 1899.
  Place of Publication:v Praze
  Date of Publication:1898
  Size:12°.
  Language:Czech
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 842
 3. 21208421340
  Title:Lékařské rozhledy. Měsíčník pro praktické lékaře. [Medical review. Monthly for practicing physicians.] Red.: Vladimír Preininger.
  Subject(s):Austria-Hungary
  Periodicals (Medical and scientific)
  Pagination:v. 6–15, 1898–1907.
  Place of Publication:Praha
  Size:8°.
  Note(s):Current.
  Language:Czech
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 842
 4. 21208441170
  Title:Revue v neurologii, psychiatrii, fysikáliní a diaetetické therapii. Rediguje a vydává Lad. Haškovec.
  Subject(s):Austria-Hungary
  Periodicals (Medical and scientific)
  Pagination:v. 3–4, 1907.
  Place of Publication:v Praze
  Size:8°.
  Note(s):[Monthly]
  Current.
  Language:Czech
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 844
 5. 21208441190
  Title:Sborník klinicky. Časopis pro pěstování vědy lékařské rediguje J. Thomayer.
  Subject(s):Austria-Hungary
  Periodicals (Medical and scientific)
  Pagination:v. 1–8, 1899–1907.
  Place of Publication:v Praze
  Size:8°.
  Note(s):[Clinical magazine. Journal for the cultivation of medical science, edited by ...]
  [6 Nos. form 1 v.]
  Current.
  Language:Czech
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 844
 6. 21208441200
  Title:Sborník lékařský.
  Subject(s):Austria-Hungary
  Periodicals (Medical and scientific)
  Pagination:v. 3–4, 1889–93.
  Place of Publication:Praze
  Size:8°.
  Note(s):[Medical magazine]
  Ended.
  Language:Czech
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 844
 7. 21208441210
  Title:Sborník poliklinický. Práce z české universitní polikliniky za rok 1897. [Polyclinical magazine. Practice in the Bohemian Surgical Polyclinic for 1897.] Vydava J. Thomayer.
  Subject(s):Austria-Hungary
  Periodicals (Medical and scientific)
  Place of Publication:v Praze
  Date of Publication:1898
  Size:8°.
  Language:Czech
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 844
 8. 21208451120
  Title:Věstník klubu českých farmaceutů v Praze.
  Subject(s):Austria-Hungary
  Periodicals (Medical and scientific)
  Pagination:Nos. 1–6, v. 9, 1898.
  Place of Publication:v Praze
  Size:8°.
  Language:Czech
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 845
 9. 21208451110
  Title:Věstník. Příloha casopisu lékarů ceskych.
  Subject(s):Austria-Hungary
  Periodicals (Medical and scientific)
  Pagination:v. 1–19, 1889–1907.
  Place of Publication:v Praze
  Size:roy. 8°.
  Note(s):[News. Supplement to Časopis lékařů českých]
  Current.
  Journal Note:Issued with: Časopis lékařů českých.
  Language:Czech
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 845
 10. 21208451250
  Title:Zdraví. List praktického zdravotnictví a hygieny školní. [Health. A sheet for practical and school hygiene.] Red.: K. Chudoba, V. Preininger.
  Subject(s):Austria-Hungary
  Periodicals (Medical and scientific)
  Pagination:v. 4–9, 1898–1903.
  Place of Publication:v Praze
  Size:8°.
  Note(s):[Monthly]
  Language:Czech
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 845
previous · 1 · 2 · next