NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-2 of about 2|
documents selected.
 1. 22104481150
  Author(s):Zuyeff, P.
  Reference Note:See Trepke (V.) & Zuyeff (P.) Kurortnaya gostinitsa [etc.]. 8°. Odessa, 1910.
  Trepke (V.) & Zuyeff (P.) Proyekt obyazatelnîkn postanovleniy [etc.]. 12°. Odessa, 1910.
  Trepke (V.) & Zuyeff (P.) Vannî morskiya [etc.]. 8°. Odessa, 1910.
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Note
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 448
 2. 22104481160
  Author(s):Zuyeff, V[asiliy] I[vanovich], [1869– ]
  Title:Ozdorovleniye zhilîkh domov; ratsionalnaya domovaya kanalizatsiya. [Sanitation of dwellings; rational house-canalization.]
  Pagination:32 pp.
  Place of Publication:Odessa
  Date of Publication:1896
  Size:16°.
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 448