NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 41|
documents selected.
 1. 30301581270
  Author(s):Bobroff, A[leksandr] N[ikiforovich], [1877– ]
  Title:Chto dolzhen znat lyokhochnîy bolnoĭ. [What a consumptive ought to know.]
  Pagination:191 pp., 1 pl., 1 diag.
  Place of Publication:Odessa
  Publisher:Aktsion. Yuzh.-Russk. Ob. Pechat. Dĭela
  Date of Publication:1911
  Size:8°.
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 3/Page 158
 2. 30701571340
  Author(s):Kharechko, I. G.
  Title:Diagnostika vnutrennikh bolĭezneĭ. [Diagnosis of internal diseases.]
  Pagination:ii, 82 pp., 1 l.
  Place of Publication:Poltava
  Publisher:L. Frishberg
  Date of Publication:1905
  Size:8°.
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 7/Page 157
 3. 30711121090
  Author(s):Medvĭedeff, Anatoli Konstantinovich, [1863– ]
  Title:Fiziologicheskaya khimiya s dopolneniyem rukovodstva dlya prakticheskikh rabot po kachestven, i kolichestvennomu analizu mochi. [Physiological chemistry, with manual for practical work in qualitative and quantitative urinalysis.]
  Pagination:234, 1 l., xxxvii pp.
  Place of Publication:Odessa
  Publisher:S. G. Livshin
  Date of Publication:1908
  Size:8°.
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 7/Page 1112
 4. 30310331060
  Author(s):Medvĭedeff, A. K.
  Title:Fiziologicheskaya khimiya s dopolneniyem rukovodstva dlya prakticheskikh rabot po kachestven. i kolichestvennomu analizu mochi. Kurs lektsiy sostavili S. G. Livshin, G. I. Dorosh i V. A. Akuloff. Izd. redaktirovano A. I. Vinogradovîm. [Physiological chemistry, with manual for work in qualitative and quantitative urin analysis. Course of lectures compiled by Livshin, Dorosh, and Akuloff. Edited by Vinogradoff.]
  Subject(s):Chemistry (Physiological, Manuals and text-books of)
  Place of Publication:Odessa
  Date of Publication:1908
  Size:8°.
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 3/Page 1033
 5. 30203851080
  Author(s):Shtshepetoff, V. A.
  Title:Gurzuf na yuzhnom beregu Krîma i yevo lĭechebnîya sredstva. [Gurzuf on the southern shore of the Crimea, and its therapeutic resources.]
  Subject(s):Baths (Sea)
  Place of Publication:Odessa
  Date of Publication:1890
  Size:8°.
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 2/Page 385
 6. 30703111110
  Author(s):Korman, I. Ye
  Title:Hemangiomî; literaturnîy ocherk ucheniya o hemangiomakh i sobstvennîya patologo-anatomicheskiya izslĭedovaniya. [Hemangiomata; a literary review and personal pathologo-anatomical investigations.]
  Pagination:xxiii, 938 pp., 10 pl.
  Place of Publication:Odessa
  Date of Publication:1913
  Size:8°.
  Note(s):Forms pt. 6 of Zapiski Imp. Novoross. Univ. Med. Fak., Odessa, 1913.
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 7/Page 311
 7. 30701581140
  Author(s):Khmĭelevski, I. K.
  Title:K lĭecheniyu sifilitecheskikh porazheniy spinnovo mozga na Odesskom Kuyalnitskom limanĭe. [Treatment of syphilis of the cord at the Odessa mud baths.]
  Pagination:18 pp.
  Place of Publication:Odessa
  Publisher:N. Khrisogelos
  Date of Publication:1901
  Size:8°.
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 7/Page 158
 8. 30510881400
  Author(s):Gavriloff, N. G.
  Title:K voprosu o mekhanizmĭe dĭeĭstoviya mochegomîkh. [Mechanism of the action of diuretics.]
  Pagination:210, ii pp.
  Place of Publication:Odessa
  Date of Publication:1908
  Size:8°.
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 5/Page 1088
 9. 30301581280
  Author(s):Bobroff, A[leksandr] N[ikiforovich], [1877– ]
  Title:Kak kupatsya v morĭe; nastavleniya dlya polzovaniya morskimi kupanyami i vannami. [How to bathe in the sea; instructions in the utilization of sea baths.]
  Pagination:2. ed. 67 pp.
  Place of Publication:Odessa
  Publisher:Aktsion. Yuzhno-Russk. Ob. Pechat. Dĭela
  Date of Publication:1911
  Size:8°.
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 3/Page 158
 10. 30701581150
  Author(s):Khmĭelevski, I. K.
  Title:Khronicheskiye revmatizmî revmatoïdîsustavov i mîshts; lĭecheniye ikh na odesskom kuyalnitskom limanĭe. [Chronic rheumatism and rheumatoid arthritis of joints and muscles; their treatment at the Odessa Kuyalnitski muds.]
  Pagination:2. ed., 61 pp.
  Place of Publication:Odessa
  Publisher:tip. “Odessk. Nov.”
  Date of Publication:1910
  Size:8°.
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 7/Page 158
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · next · last