NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-5 of about 5|
documents selected.
 1. 21402711520
  Author(s):Upenski, D. M.
  Title:Dezinfektsiya zhelĭeznodorozhnîkh vagonov v mirnoye i voyennoye vremya; bakteriologicheskoye izslĭedovaniye.
  Subject(s):Railroad cars
  Journal Title Abbreviation:Voyenno-med. J.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1889
  Pagination:clxvi, unoff. pt., sect. 3, 21; 191; 425; 481.
  Note(s):[Disinfection of railroad cars in time of peace and war; bacteriological investigation]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 14/Page 271
 2. 21402711630
  Author(s):Zaūsaĭloff, M. A.
  Telichenko, Ye. V.
  Title:K voprosu ob uchistkĭe vnutrennikh chasteĭ klassnîkh vagonov.
  Subject(s):Railroad cars
  Journal Title Abbreviation:Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1908
  Pagination:xliv, 1049–1053.
  Note(s):[On cleaning the interior of railway passenger cars]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 14/Page 271
 3. 21402711620
  Author(s):Yefimoff, A. I.
  Title:K zhilishtshnomu voprosu na zhelîeznîkh dorogakh.
  Subject(s):Railroad cars
  Journal Title Abbreviation:Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1907
  Pagination:xliii, 338–363.
  Note(s):[The dwelling question on railroads]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 14/Page 271
 4. 21402711510
  Author(s):Upenski, D. M.
  Title:Nĭeskolko slov o dezinfektsii zarazhonnîkh skotskikh vagonov goryachim parom.
  Subject(s):Railroad cars
  Journal Title Abbreviation:Vet. dielo
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1885
  Pagination:iii, no. 11, 12–15.
  Note(s):[Disinfection of railroad cars by steam]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 14/Page 271
 5. 21402711330
  Author(s):Mezavtseff, P. Y.
  Title:O neobkhodimosti vîdĭeleniya iz vrachebno-sanitarnoĭ sluzhbî na zhelĭeznîkh dorogakh sanitarnavo nadzora, ob yevo organizatsii i zadachakh.
  Subject(s):Railroad cars
  Journal Title Abbreviation:Obshtshestvo Russk. Vrach. v pam. Pirogova. Trvdî ix. ... syezda. 1904
  Place of Publication:S.-Peterb.
  Date of Publication:1905
  Pagination:v, 160–170.
  Note(s):[On the necessity of separating the sanitary control from the medico-sanitary service of the railroads; its organization and problems]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 14/Page 271