NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-4 of about 4|
documents selected.
 1. 21502561340
  Author(s):Gorokhoff, D. E.
  Title:Obzor sanitarnavo sostoyaniya shkol Bogorodskavo vrachebnavo uchastka (Moskov. gub.) v 1897–8 uchebn. godu.
  Subject(s):School-children (Medical inspection and supervision of, Reports of)
  Journal Title Abbreviation:Med. Besĭeda
  Place of Publication:Voronezh
  Date of Publication:1900
  Pagination:xiv, 120–126.
  Note(s):[Sanitary condition of the schools of Bogorod medical ward of Moscow Government during 1897–8]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 15/Page 256
 2. 21502561540
  Author(s):Krist, E.
  Title:Opît sanitarnavo izslĭedovaniya nachalnîkh shkol Aleksandrovskavo vrachebnavo uchastka Stavropolskoĭ g.
  Subject(s):School-children (Medical inspection and supervision of, Reports of)
  Journal Title Abbreviation:Vestnik. obsh. hig., sudeb. i prakt. med.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1906
  Pagination:xlii, 1541–1550.
  Note(s):[Sanitary investigation of the primary schools of the Aleksandrovsk medical district of Stavropol Government]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 15/Page 256
 3. 21502561370
  Author(s):[Gubina-] Dmitriyeva, V[ĭera] M.
  Title:Rezultatî osmotra posĭeshtsheniy gorodskikh nachalnîkh uchilishtsh g. S.-Peterburga vesnoĭ 1897 goda gorodskimi uchilishtshnîmi vrachami.
  Subject(s):School-children (Medical inspection and supervision of, Reports of)
  Journal Title Abbreviation:J. russk. Obsh. okhran. narod. zdrav.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1901
  Pagination:xi, 680–686.
  Note(s):[Results of inspection of the public-school buildings of St. Petersburg in the spring of 1897 by the city school physicians]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 15/Page 256
 4. 21502561100
  Author(s):Bezbokaya, Menya Y.
  Title:Rezultatî vrachebnavo osmotra uchashtshikhsya zemskikh shkol v Bĭelozerskom uyezdĭc.
  Subject(s):School-children (Medical inspection and supervision of, Reports of)
  Journal Title Abbreviation:Vrach. Gaz.
  Place of Publication:S.-Peterb.
  Date of Publication:1905
  Pagination:xii, 1387.
  Note(s):[Results of the medical examination of students of the public schools of the county of Belozersk]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 15/Page 256