NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 1,140|
documents selected.
 1. 20703941250
  Author(s):Russia. Ministry of War.
  Title:(Prikaz N°. 340.) Proyekt izmĭeneniya stateĭ 279–297 kn. II svoda voyennîkh postanovleniy 1869 goda (izd. 2), kasayushtshikhsya okruzhnavo inspektora hospitaleĭ.
  Subject(s):Hospitals (Inspection of)
  Journal Title Abbreviation:Voyenno-med. J.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1900
  Pagination:lxxviii, offic. pt., 95–104.
  Note(s):[(Order No. 340.) Projected change of articles concerning circuit inspector of hospitals]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 394
 2. 20704161280
  Author(s):Russia.
  Title:(Prikaz po voyennomu vĭedomstvu 10-vo marta 1900 g., no. 80.) Vĭedomost voyenno-vrachebnîm zavedeniyam, s raspredĭelenïem ikh na dvĭe ocheredi, dlya postepennavo uvelicheniya chisla sestyor miloserdiya, s pokazanïem shtatnavo chisla bolnichnîkh mĭest i chisla sestyor miloserdiya.
  Subject(s):Russia
  Hospitals (Military), by localities
  Journal Title Abbreviation:Voyenno-med. J.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1900
  Pagination:lxxviii, off. pt., 235–240.
  Note(s):[Order to the ministry of war of March 10, 1900, no. 80. List of military hospitals, divided into two series, for the gradual increase of the number of nurses, with indication of stated number of hospital places and number of nurses]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 416
 3. 20704981450
  Author(s):Melnikoff-Razvedenkoff, N. F.
  Title:Alveolyarnîy ekhinokokk u chelovĭeka i u zhivotnîkh.
  Subject(s):Hydatids (Multilocular and alveolar)
  Journal Title Abbreviation:Khirurgïa
  Place of Publication:Mosk.
  Date of Publication:1900
  Pagination:viii, 1–36.
  Note(s):[Alveolar echinococcus in man and animals]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 498
 4. 20707841740
  Author(s):Dolmatoff, A. S.
  Title:Ambulantnîy avtomatizm istericheskavo proïskhozhdeniya.
  Subject(s):Hysteria (Manifestations of) by disorders of motion
  Journal Title Abbreviation:Voyenno-med. J.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1900
  Pagination:lxxviii, med.-spec. pt., 2186–2191.
  Note(s):[Ambulatory automatism of hysterical origin]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 784
 5. 20702931010
  Author(s):Novopolski
  Title:Anatomicheskiya i mekhanicheskiya dannîya mekhanizma stoyaniya loshadi.
  Subject(s):Horse
  Journal Title Abbreviation:Arch. vet. nauk
  Place of Publication:St. Petersb
  Date of Publication:1878
  Pagination:viii, 2. sect., 1; 29.
  Note(s):[Anatomical and mechanical data of the mechanism of the upright position of the horse]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 293
 6. 20705331200
  Author(s):Elzenberg, A.
  Title:Anatomicheskiya izmĭeneniya slyunnîkh zhelyoz pri bĭeshenstvĭe u sobaki i chelovĭeka.
  Subject(s):Hydrophobia (Causes and pathology of)
  Journal Title Abbreviation:Raboty v lab. Med Fak. Imp. Varshav. Univ.
  Date of Publication:1881
  Pagination:vii, 97–128.
  Note(s):[Anatomical changes in the salivary glands in rabies of the dog and man]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 533
 7. 20700611050
  Author(s):Deshin, A. A.
  Title:Anatomiya pupochnoĭ oblasti primĭenitelno k voprosu o grîzhakh etoĭ oblasti.
  Subject(s):Hernia (Umbilical)
  Journal Title Abbreviation:Syezd rossiysk. khirurg. 1900
  Place of Publication:Mosk.
  Date of Publication:1901
  Pagination:i, 101.
  Note(s):[Anatomy of the umbilical region applicable to the question of herniæ of this region]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 61
 8. 20707971420
  Author(s):Pruzhanskaya, M. O.
  Title:Anhysteria congenita.
  Subject(s):Hysteria in children
  Journal Title Abbreviation:Med. Obozr.
  Place of Publication:Mosk.
  Date of Publication:1885
  Pagination:xxiv, 682.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 797
 9. 20709111340
  Author(s):Miller, N.
  Title:Antiseptika u novorozhdemnîkh.
  Subject(s):Infants (New-born, Care of)
  Journal Title Abbreviation:Trudivtor. syezda russk. vrach. v Mosk.
  Date of Publication:1887
  Pagination:ii, ped., 3–11.
  Note(s):[Antiseptics in new-born infants]
  Reference Note:Also, transl.: Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1888, n. F., xxviii, 153–163.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 911
 10. 20707861550
  Author(s):Timasheff, S.
  Title:Astasia-abasia hysterica.
  Subject(s):Hysteria (Manifestations of) by disorders of motion
  Journal Title Abbreviation:Dĭetsk. med.
  Place of Publication:Mosk.
  Date of Publication:1900
  Pagination:v, 191–195.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 786
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last