NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 244|
documents selected.
 1. 20705691150
  Author(s):Veirac, J.
  Title:Antwoord op de vraage: Nadien de ondervinding geleert heest, dat de borstwaterzugt in eenen gevorderden staat, door alle bekende middelen ongeneeslyk is, welken zyn de oorzaaken van de ziekte, en welken zyn de zekere teekenen, waar door dezelve in haar allereerste begin kan onderkend, en van alle andere borstziekten ten duidelykste kan onderscheiden worden? Welken zyn de middelen, die deeze ziekte kunnen voorkoomen? Dezelve in haar eerste begin geneezen, en in eenen verre gevorderden staat kunnen verzagten?
  Subject(s):Hydrothorax
  Journal Title Abbreviation:Verhandel. uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Weetensch. te Haarlem
  Date of Publication:1788
  Pagination:xxv, 1–224.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 569
 2. 20705311900
  Author(s):Schwencke, T.
  Title:Bericht van ... Dachs, wegens de watervrees in een mensch, naa het onmatig gebruik van sterken drank.
  Subject(s):Hydrophobia (Cases and statistics of)
  Journal Title Abbreviation:Verhandel. uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Weetensch. te Haarlem
  Date of Publication:1768
  Pagination:x, pt. 2, 471–473.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 531
 3. 20705321350
  Author(s):Van der Steege, J.
  Title:Berigt wegens eene doodelijke watervrees.
  Subject(s):Hydrophobia (Cases and statistics of)
  Journal Title Abbreviation:Verhandel. v. h. Batav. Genootsch. v. Kunst. en Wetensch.
  Pagination:2. ed.
  Date of Publication:1824
  Pagination:iii, 169–174.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 532
 4. 20705301300
  Author(s):le Dulx, G. L. P.
  Title:Berigt wegens eene watervrees, veroorzaakt door de in eene hevige woede toegebragten beet van een mensch.
  Subject(s):Hydrophobia (Cases and statistics of)
  Journal Title Abbreviation:Verhandel. v. h. Batav. Genootsch. v. Kunst. en Wetensch.
  Pagination:2. ed.
  Date of Publication:1827
  Pagination:v, 93–103.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 530
 5. 20700641070
  Author(s):de Bosson, A.
  Title:Beschryving van een navel en buikbreukband.
  Subject(s):Hernia (Umbilical, Treatment of)
  Journal Title Abbreviation:Verhandel. uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Weetensch. te Haarlem
  Date of Publication:1786
  Pagination:xxii, 474–479, 1 pl.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 64
 6. 20708491540
  Author(s):Zechuisen, H.
  Title:Bijdrage tot de kennis der immuniteit tegenover enkele vergiften.
  Subject(s):Immunity from poisons
  Journal Title Abbreviation:Handel. v. h. Nederl. Nat.- en Geneesk. Cong.
  Place of Publication:Utrecht
  Date of Publication:1891
  Pagination:268–280.
  Reprint Note:Also, Reprint.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 849
 7. 20700621360
  Author(s):Timmer, H.
  Title:Bijdrage tot de kennis der navelstrengbreuken.
  Subject(s):Hernia (Umbilical)
  Journal Title Abbreviation:Nederl. Vereen v. Paediat. Voordr.
  Place of Publication:Utrecht
  Date of Publication:1895–6
  Pagination:iv, 231–240.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 62
 8. 20709191450
  Author(s):Teixeira de Mattos, E.
  Title:Bijdrage tot de kennis van de stofwisseling bij den zuigeling.
  Subject(s):Infants (Nutrition of)
  Journal Title Abbreviation:Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.
  Place of Publication:Amst.
  Date of Publication:1901
  Pagination:2. R., xxxvii, d. 2, 1413–1424.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 919
 9. 20706011710
  Author(s):Zeehuisen, H.
  Title:Bijdrage tot de kennis van den invloed van het brood op den gezondheidstoestand van den soldaat.
  Subject(s):Hygiene (Military)
  Journal Title Abbreviation:Mil.-geneesk. Tijdschr.
  Place of Publication:Haarlem
  Date of Publication:1901
  Pagination:v, 9–23.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 601
 10. 20707811710
  Author(s):Jelgersma, G.
  Title:Bijdrage tot de kennis van het idée fixe en van het somnambulisme bi hysterie.
  Subject(s):Hysteria (Manifestations of, Psychical)
  Journal Title Abbreviation:Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt.
  Place of Publication:Haarlem
  Date of Publication:1899
  Pagination:vi, 71–106.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 781
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last