NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 16|
documents selected.
 1. 10800821560
  Author(s):Hjelt
  Title:[Case reports]
  Subject(s):Leukæmia. [ Including pseudoleukœmia .]
  Journal Title Abbreviation:† Finska läk.-sällsk. handl.
  Place of Publication:Helsingfors
  Date of Publication:1876
  Pagination:xviii, 84.
  Language:Finnish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 82
 2. 10802291010
  Author(s):Runeberg
  Title:Ett fall af hepar migrans.
  Subject(s):Liver (Abnormities, deformities, and displacements of)
  Journal Title Abbreviation:Finska läk.-sällsk. handl.
  Place of Publication:Helsingfors
  Date of Publication:1881
  Pagination:sxxiii, 279.
  Language:Finnish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 229
 3. 10802341100
  Author(s):Runeberg, J. W.
  Title:Ett fall af lefverabscess vid dysenteri.
  Subject(s):Liver (Abscess of, Causes of)
  Journal Title Abbreviation:Finska läk.-sällsk. handl.
  Place of Publication:Helsingfors
  Date of Publication:1881
  Pagination:xxiii, 163.
  Language:Finnish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 234
 4. 10802461720
  Author(s):Heiuricius, G.
  Title:Cirrhosis hepatis.
  Subject(s):Liver (Cirrhosis of)
  Journal Title Abbreviation:Finska läk.-sällsk. handl.
  Place of Publication:Helsingfors
  Date of Publication:1885
  Pagination:xxvii, 258.
  Language:Finnish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 246
 5. 10804571110
  Author(s):Tigerstedt, R.
  Title:Om lymfkärlens upptäckt (Olof Rudbeck d. ä. och Thomas Bartholinus).
  Subject(s):Lymphatics
  Journal Title Abbreviation:Skrift. utg. af Finska Läk.-sällsk., etc.
  Place of Publication:Helsingfors
  Date of Publication:1885
  Pagination:pt. 2, 1–27.
  Language:Finnish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 457
 6. 10806691080
  Author(s):Westerland, F. W.
  Title:Tio fall af massage.
  Subject(s):Massage
  Journal Title Abbreviation:Finska läk.-sällsk. handl.
  Place of Publication:Helsingfors
  Date of Publication:1875
  Pagination:xvii, 137–149.
  Language:Finnish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 669
 7. 10807501660
  Author(s):Saelan
  Title:Några iakttagelser om messling med sekundärakörtelsvulnader på halsen.
  Subject(s):Measles (Complications and sequelæ of)
  Journal Title Abbreviation:Finska läk.-sällsk. handl.
  Place of Publication:Helsingfors
  Date of Publication:1877
  Pagination:xix, 124–126.
  Note(s):[On measles with secondary swelling of glands of neck]
  Language:Finnish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 750
 8. 10808971530
  Author(s):Rabbe, F. J.
  Title:Om Finlands medicinska litteratur.
  Subject(s):Finland
  Medicine (History and condition of), by nations and countries
  Journal Title Abbreviation:Finska läk.-sällsk. handl.
  Place of Publication:Helsingfors
  Date of Publication:1844–5
  Pagination:ii, 61; 175
  Date of Publication:1846
  Pagination:iii, 86.
  Language:Finnish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 897
 9. 10808971540
  Author(s):Rabbe, F. J.
  Title:Om de stadganden, som förplikta läkare i Finland till kännedom af Finska språket, samt de medicinska af handlingar, hvilka härintills på detta språk blifvit i tryck offentliggjerda.
  Subject(s):Finland
  Medicine (History and condition of), by nations and countries
  Journal Title Abbreviation:Finska läk.-sällsk. handl.
  Place of Publication:Helsingfors
  Date of Publication:1849–50
  Pagination:iv, 61–68.
  Note(s):[On the ordinance obliging Finnish physicians to speak the Finnish language and the medical publications to be written in this language]
  Language:Finnish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 897
 10. 10808971550
  Author(s):Rabbe, F. J.
  Title:Bidrag till historien om provincial-läkare-distriktväsendet i Finland.
  Subject(s):Finland
  Medicine (History and condition of), by nations and countries
  Journal Title Abbreviation:Finska läk.-sällsk. handl.
  Place of Publication:Helsingfors
  Date of Publication:1853–6
  Pagination:v, 731–739.
  Note(s):[History of provincial physicians in Finland]
  Language:Finnish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 897
previous · 1 · 2 · next