NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Results 1-10 of about 24|
documents selected.
 1. 41115041110
  Author(s):Miyazaki, Issei
  Title:Hokuriku Nippon-zin, Kinai Nippon-zin zugai no zinruigaku-teki hikaku kenkyū.
  Pagination:p.536–99; 711–96. tab. ch.
  Place of Publication:Kanazawa
  Date of Publication:1944
  Size:25½cm.
  Note(s):Zyuzenkai zassi, 1944, 49:
  Language:Japanese
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 1504
 2. 41115041190
  Author(s):Miyazawa, Minoru
  Title:Iwayuru sinkō-sei sisyō-kakuhi-syō ni tuite.
  Pagination:p.858–924. illust. pl. tab. diagr. ch.
  Place of Publication:Niigata
  Date of Publication:1943
  Size:26cm.
  Note(s):Hokuetu igakkai zassi, 1943, 58:
  Language:Japanese
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 1504
 3. 41115041040
  Author(s):Miyata, Kazuo
  Title:Syosyu no nyūzyū oyobi sono tanpaku syo-seibun ni yoru kabin-sei gensyō no kenkyū.
  Pagination:p.684–750. tab. ch.
  Place of Publication:Tōkyō
  Date of Publication:1941
  Size:25½cm.
  Note(s):Sei i kai zassi, 1941, 60:
  Language:Japanese
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 1504
 4. 41115041070
  Author(s):Miyata, Otosaburō.
  Title:Finsen-Lomholt Lampe narabi-ni sigai-sen zensin-yoku heiyō-ryōhō ni yoru hihu kekkaku-syō oyobi kōhan-sei rōsō no tiryō ni tuite
  Pagination:[116]p. pl. tab.
  Place of Publication:Nagoya
  Date of Publication:1941
  Size:25cm.
  Note(s):Nagoya igakkai zassi, 1940, 52: 759; 1941, 53: 543; 685.
  Language:Japanese
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 1504
 5. 41115041130
  Author(s):Miyazaki, Sigeru
  Title:Ensyō-zi byōsō-bu sosiki no kansyō sensyoku-eki ni yoru sensyoku zyōkyō ni tuite.
  Pagination:p.3955–4011. tab. diagr. ch.
  Place of Publication:Kanazawa
  Date of Publication:1941
  Size:25½cm.
  Note(s):Zyuzenkai zassi, 1941, 46:
  Language:Japanese
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 1504
 6. 41115041060
  Author(s):Miyata, Nobuo
  Title:Chinin oyobi sono yūdōtai no gasu-taisya ni oyobosu eikyō ni tuite no hikaku kansatu.
  Pagination:p.161–214. tab. ch.
  Place of Publication:Tōkyō
  Date of Publication:1937
  Size:26cm.
  Note(s):Mitt. Med. Ges. Tokyo, 1937, 51: Suppl.
  Language:German
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 1504
 7. 41115041010
  Author(s):Miyasita, Kiminaka
  Title:Marmot ni okeru zikken-teki kurubyō no kotu-henka ni tuite.
  Pagination:p.242–310. pl. tab.
  Place of Publication:Tōkyō
  Date of Publication:1935
  Size:26cm.
  Note(s):Sei i kai M. J., 1936, 55:
  Language:Japanese
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 1504
 8. 41115041200
  Author(s):Miyazima, Mikinosuke, 1872–
  Title:Teacher and pupil.
  Pagination:44p. pl. portr.
  Place of Publication:Tokyo
  Place of Publication:[n. p.]
  Date of Publication:1935
  Size:8°.
  Language:English
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 1504
 9. 41115041030
  Author(s):Miyata, Hitosi
  Title:Kekkaku ni okeru zenkansen oyobi go-kansen no sōgo-teki eikyō ni tuite; kaibei oyobi kato gan-kōsai kekkaku ni tuite no zikken-teki kenkyū.
  Pagination:p.5149–204. pl. tab.
  Place of Publication:Osaka
  Date of Publication:1933
  Size:25½cm.
  Note(s):Mitt. Med. Ges. Osaka, 1933, 32:
  Language:German
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 1504
 10. 41115041050
  Author(s):Miyata, Keizō.
  Title:Honyū dōbutu taizi gansosiki no hatuiku-bunka to seitai sikiso sessyu narabi-ni sosiki-kyū bunpu ni kan-suru keitōteki kenkyū.
  Pagination:p.3899–956. pl. tab.
  Place of Publication:Osaka
  Date of Publication:1933
  Size:25½cm.
  Note(s):Mitt. Med. Ges. Osaka, 1933, 32:
  Language:German
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 1504
previous · 1 · 2 · 3 · next