NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Results 1-10 of about 8,442|
documents selected.
 1. 11501381240
  Author(s):Verbrugge, J.
  Title:Van de crisis ofte oordeelinge, in de siekten. Van heere verscheyde teyckenen, en voorsegingen; item, van de urine en haere kenteyken.
  Subject(s):Urine. [ Early writers .]
  Place of Publication:Middelburg
  Date of Publication:[n. d.]
  Size:16°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 15/Page 138
 2. 11503671370
  Author(s):Lehmann, L.
  Title:Over de vezelgezwellen der baarmoeder, voornamelijk een hinderpaal der baring.
  Subject(s):Uterus (Tumors of)
  Place of Publication:[Amsterdam]
  Date of Publication:[n. d.]
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 15/Page 367
 3. 11506771070
  Author(s):Verbrugge, Joh.
  Title:Chirurgijn of heel-meesters reys-boek, bestaande in II. deelen; I. Van sijn scheeps-medicament of reys-kist; en van sijn scheeps-kost of alimenten. II. Van de algemeene gebreeken, die op de scheepen en in de landen voorvallen. Item: Van de crisie, urine, en hare teykenen. Den alderlaetsten druk.
  Pagination:2 pts. in 1 v. 7 p. l., 126; (2 p. l.), 56, 18 pp.
  Place of Publication:Middelburg
  Publisher:A. de Wintev
  Date of Publication:[n. d.]
  Size:16°.
  Note(s):Separate title-pages to: Van de scheeps-kost, [etc.], to part 2. Separate title-pages for 2. pt., and for: Van de crisis ofte oordeelige, [etc.].
  Reference Note:See, also, Guillemeau (Jacques). Hondert en dertien gebreken en genesinge der oogen. 12°. Amsterdam, 1678.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 15/Page 677
 4. 11506811050
  Title:Vereeniging voor Lijk verbranding.
  Additional Title:Naamlijst der leden van de afdeeling Rotterdam, der Vereeniging voor Lijkverbranding
  Pagination:4 pp.
  Place of Publication:Rotterdam
  Publisher:Gebr. Tuinzing
  Date of Publication:[n. d.]
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 15/Page 681
 5. 11506811190
  Title:Vereeniging tot Ziekenverpleging te Amsterdam.
  Additional Title:Reglement van de ...
  Pagination:23 pp.
  Place of Publication:[Amsterdam]
  Date of Publication:[n. d.]
  Size:8°.
  Pamphlet Note:[P., v. 977
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 15/Page 681
 6. 10300041250
  Author(s):Buchner, F. W.
  Title:Wenken en raadgevingen betreffende den aziatischen braakloop, aan zijne stadgenooten.
  Subject(s):Cholera (Asiatic)
  Place of Publication:Gouda
  Date of Publication:[n. d.]
  Size:12°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 3/Page 4
 7. 10300151140
  Author(s):Snellaert, F. A.
  Title:Eeen woord over de cholera.
  Subject(s):Cholera (Asiatic)
  Place of Publication:Gent
  Date of Publication:[n. d.]
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 3/Page 15
 8. 10300271500
  Author(s):Ballot, A. M.
  Title:Het drinkwater in eenige onzer steden uit een hygienisch oogpunt beschouwd, vooral in betreking tot cholera.
  Subject(s):Cholera (Asiatic, Causes, theories of causation, and contagion of)
  Place of Publication:[n. p.]
  Date of Publication:[n. d.]
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 3/Page 27
 9. 10300431080
  Title:Overdenkingen voor alle christenen bij de thans heerschende cholera.
  Subject(s):Cholera (Asiatic, History and statistics of)
  Place of Publication:Groningen
  Date of Publication:[n. d.]
  Size:16°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 3/Page 43
 10. 10300631280
  Author(s):Kiehl, W. F. P.
  Title:Verslag over de choleraepidemie in de provincie Gelderland in 1866.
  Subject(s):Gelderland
  Cholera (Asiatic, History and statistics of), by localities
  Place of Publication:[n. p.]
  Date of Publication:[n. d.]
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 3/Page 63
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last