NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-5 of about 5|
documents selected.
 1. 22004831030
  Author(s):Iosifoff
  Title:Istochniki pityevoĭ vodî v raionĭe Kerchenskavo garnizona. [Sources of potable water in the region of the Kerch garrison.]
  Subject(s):Kerch
  Water (Supply of), by localities
  Journal Title Abbreviation:Voyenno-med. J.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1901
  Pagination:lxxix, med.-spec. pt., 3819–3828.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 483
 2. 22004831060
  Author(s):Kubli, M.
  Title:Otchot ob izslĭedovanii vodî v chastyakh voĭsk Kiyevskavo voyennavo Okruga s 1-vo noyabrya 1889 g. (t. ye. so dnya otkrîtiya higïenicheskoĭ laboratorii pri Kiyevskom voyennom hospitalĭe) po 1-ye yanvarya 1893 goda. [Report of the examination of water used by the troops in the Kiyev military circuit from Nov. 1, 1889, i. e. from the opening of the hygienic laboratory at the Kiev Military Hospital, up to Jan. 1, 1893.]
  Subject(s):Kiyev
  Water (Supply of), by localities
  Journal Title Abbreviation:Voyenno-med. J.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1894
  Pagination:clxxx, unoffic. pt., 3. sect., 75–115.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 483
 3. 22004831070
  Author(s):Moskaleff, M. N.
  Title:K voprosu o mikrobakh, osobenno patogennikh, pityevoĭ vodî g. Kiyeva. [Sur les microbes pathogènes de l'eau potable de Kiew. Extr., 626.]
  Subject(s):Kiyev
  Water (Supply of), by localities
  Journal Title Abbreviation:Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol.
  Place of Publication:S.-Peterb.
  Date of Publication:1902
  Pagination:xiv, 605–617.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 483
 4. 22004831080
  Author(s):Orloff, V. D.
  Title:O vodosnabzhenii g. Kiyeva. [Water supply of Kiyev.]
  Subject(s):Kiyev
  Water (Supply of), by localities
  Journal Title Abbreviation:J. russk. Obsh. okhran. narod. zdrav.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1903
  Pagination:xiii, 90–133.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 483
 5. 22004831160
  Author(s):Lyudvig, F.
  Title:Pityevaya voda gor. Krasnoyarska, po khimicheskim analizam yeya v 1899 godu. [Drinking water of Krasnoyarsk after chemical analysis in 1899.]
  Subject(s):Krasnoyarsk
  Water (Supply of), by localities
  Journal Title Abbreviation:Farm. j.
  Place of Publication:S.-Peterb.
  Date of Publication:1900
  Pagination:xxii, 673; 693; 713; 733; 755; 795; 815.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 483