NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 16|
documents selected.
 1. 22003701010
  Title:Voyenno-Meditsinskiy Jurnal. Isdavayemîy meditsinskim departamentom voyennavo ministerstva. [Army Medical Journal. Issued by the Medical Department of the Ministry of War.]
  Pagination:v. 192–240, 1823–1914.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Size:8°.
  Note(s):Current. General indexes to 1823–93, and to 1894–1900; accompany. Editors: v. 92–165, N. I. Kozloff; v. 166 to no. 10, v. 169, N. P. Ivanoff; nos. 11–12, v. 169, M. P. Olkhin; v. 170, 1891 to 1903, A. I. Bĭelyayeff; 1903–8, v. 221, A. S. Tauber; v. 222, 1908, to v. 250, 1914, I. F. Rapchovski. From 1900 to 1903 volumes dropped; 1903 to 1905, 3 v. a year; 1906 volumes resumed.
  Language:Russian
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 370
 2. 22003701020
  Title:Voyenno-Meditsinskiy spravochnîy kalenar. [Army medical information calendar.] 1909.
  Pagination:Pt. 2. 1 pl. l., 131 pp.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1909
  Size:8°.
  Note(s):Issued by: Voyenno-Meditsinskiy Jurnal.
  Language:Russian
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 370
 3. 22003701040
  Author(s):Voznesenski, A[leksĭeĭ] I[vanovich], [1850– ]
  Title:*K voprosu o protsessakh regeneratsii v chastichno rezetsirovannoĭ pochkĭe; eksperimentalnohistologicheskoye izslĭedovaniye. [Processes of regeneration in the partially resected kidney; experimental histological investigation.]
  Pagination:78 pp., 1 pl.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:P. P. Soĭkin
  Date of Publication:1894
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 370
 4. 22003701050
  Author(s):Voznesenski, V[ladimir] P[yotrovich], [1880– ]
  Title:Kruglaya yazva dvĭenadtsati-perstnoĭ kishki; patologicheskaya anatomiya i klinika. [Round ulcer of the duodenum; pathological anatomy and clinic.]
  Pagination:192 pp., 1 l., 11 pl.
  Place of Publication:Moskva
  Publisher:A. A. Levenson
  Date of Publication:1913
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 370
 5. 22003701060
  Title:Vozstanovitel zdorovya; vrachebnoye iskusstvo k prodleniyu zhizni ... Sostavleno obshtshestvom vracheĭ spetsialistov-praktikov, pod redaktsiyeĭ Lgovskavo. [Restorer of health; medical art for the prolongation of life ... Compiled by a society of physicians, specialist practitioners, under the editorship of Lgovski.
  Pagination:[5. ed.] 949, ix, pp.
  Place of Publication:Moskva
  Publisher:S. I. Lenkhin
  Date of Publication:1887–8
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 370
 6. 22003701070
  Title:Vrach. Yezhenedĭelnaya gazeta, posvyashtshonnaya vsĭem otraslyam klinicheskoĭ meditsinî, obshtshestvennoĭ i chastnoĭ higïenî i voprosam vrachebnavo bîta. [The Physician. A weekly paper devoted to all branches of clinical medicine, public and private hygiene, and questions of the medical profession.] Editor: V. A. Manasseïn.
  Pagination:v. 1–22, 1880–1901.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Size:4°.
  Note(s):In v. 22, S. V. Vladislasleff added as editor. Ended
  Language:Russian
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 370
 7. 22003701080
  Title:Vrachebnaya Gazeta. Klinicheskaya i bîtovaya gazeta dlya vracheĭ. [Medical Gazette. Gazette of the clinic and daily life for physicians.] Editor: A. A. Lozinski.
  Pagination:v. 8–21, 1901–14.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Size:4°.
  Note(s):[Weekly]
  Current
  Journal Note:Continuation of: Yezhenedĭelnik zhurnala “Prakticheskaya Meditsina.
  Language:Russian
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 370
 8. 22003701090
  Title:Vrachebnaya khronika Kharkovskoĭ gubernii. [Medical chronicle of Kharkov Government.]
  Pagination:v. 4, 1900; Nos. 1–7, v. 5, 1901.
  Place of Publication:Kharkov
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 370
 9. 22003701100
  Author(s):Vrachebnîy Sovĭet Shadrinskavo Zemstva. [Medical Council of the Shadrin Zemstvo.]
  Title:Zapiski. [Notes.]
  Pagination:Nos. 1–2, 1874.
  Place of Publication:Kazan
  Date of Publication:[1874]
  Size:8°.
  Note(s):Suppl. to: Zapiski Obsh. Vrach. v Kazani, 1874.
  Language:Russian
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 370
 10. 22003701110
  Title:Vrachebnîy Vestnik (bîvshiy “Terapevticheskiy Vestnik”). Yezhenedĭelnaya gazeta posvyashtshonnaya vsĭem mediko - khirurgicheskim spetsialnostyam, higienĭe obshtshestvennoĭ i lichnoĭ, a takzhe voprosam vrachebnavo bîta. [Medical Messenger (formerly “Therapeutic Messenger”). Weekly gazette, dedicated to all medico-chirurgical specialties, public and personal hygiene, and also problems of the condition of medicine.] Editor: M. I. Afanasyeff.
  Pagination:v. 7–8, 1894–5.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Size:4°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 370
previous · 1 · 2 · next