NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-6 of about 6|
documents selected.
 1. 22001391120
  Author(s):Tsvitkis, I. M.
  Title:K voprosu o znachenii vualeĭ, kak sredstva, predokhranyayushtshavo ot zarazheniya bakteriyami cherez lyokhkiya. [Value of veils as a means of preventing infection by bacteria through the lungs.]
  Subject(s):Veils
  Journal Title Abbreviation:Bolnitsch. gaz. Botkina
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1900
  Pagination:xi, 1137–1140.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 139
 2. 22001391160
  Author(s):Veĭnblyum, P[avel] Ya[kovlevich], [1877– ]
  Title:*Khimiko-farmakognosticheskoye izslĭedovaniye sĭemyan tîkvî (Cucurbita pepó) i prigotovlyayemavo iz nikh ekstrakta Jungclausen'a. [Chemico-pharmaceutical investigation of pumpkin seeds and of Jungclausen's extract prepared from them.]
  Pagination:42 pp., 1 l.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:A. Benke
  Date of Publication:1913
  Size:8°.
  Note(s):Pharmacy
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 139
 3. 22001391190
  Author(s):Geshelin, A. I.
  Title:*K voprosu o znachenii ven dlya razvitiya okolnavo krovõõbrashtsheniya; k voprosu o redutsirovannom kroveobrashtshenii. [The importance of veins for collateral blood circulation; on reduced circulation.]
  Subject(s):Veins
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1911
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 139
 4. 22001391220
  Author(s):Sviyazheninoff, G. A.
  Title:*K anatomii ven zadneĭ chasti golovî, sheï e osnovaniya cherepa. [Anatomy of the veins of the posterior part of the head, neck, and base of the skull.]
  Subject(s):Veins
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1889
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 139
 5. 22001391350
  Author(s):Neĭ, Ye. I.
  Title:K voprosu o znachenii ven dlya kollateralnavo arterialnavo kroveobra-shtsheniya. [Significance of veins in collateral arterial blood circulation.]
  Subject(s):Veins
  Journal Title Abbreviation:Imp. Voyenno-Med. Akad. Rabotî Proped. Khirurg. Klin. ... Oppel
  Place of Publication:S.-Peterb.
  Date of Publication:1910
  Pagination:ii, 69–96, 6 diag.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 139
 6. 22001391370
  Author(s):Pavloff, I.
  Title:Vazhnĭeĭshiya sovremmeniya rabotî po innervatsii sosudov i krovoobrashtsheniyu vōōbsstshe. [Examination of contemporary literature on vascular innervation and veins in general.]
  Subject(s):Veins
  Journal Title Abbreviation:Voyenno-med. J.
  Place of Publication:St. Peterb.
  Date of Publication:1877
  Pagination:cxxix, 2. sect. 17–24.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 139