NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 13|
documents selected.
 1. 22001261010
  Author(s):Vasilyeff, M[ikhaïl] N[ikolayevich], [1886– ]
  Title:Konspekt po higienĭe sostavlen soglasno programmĭe Meditsinskoĭ Ispîtatelnoĭ Kommissii (po Erismanu, Dobroslavinu, Prausnitz'u, Flügge i dr.). [Compend on hygiene, compiled according to the program of the Medical Examining Commission (after Erisman, Dobroslavin, Prausnitz, Flügge, etc.).]
  Pagination:1 p. l., 201 pp., 1 l.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:V. Bezobrazoff i Ko.
  Date of Publication:1911
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 126
 2. 22001261020
  Author(s):Vasilyeff, N[ikolaĭ] P[orfiryevich], [1861– ]
  Reference Note:See Baranski (A.) Veterinarnaya polïtsiya [etc.]. 8°. Kharkov, 1887.
  Language:Russian
  Type of Resource:Note
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 126
 3. 22001261030
  Author(s):Vasilyeff, P[yotr] N[ikolayevich], [1885– ]
  Title:*Differentsirovaniye temperaturnîkh razdrazhiteleĭ sobakoĭ. [Differentiation by the dog of temperature stimuli.]
  Pagination:103 pp., 1 l.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:tip. Glavn. Upravl. Udĭel.
  Date of Publication:1912
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 126
 4. 22001261040
  Author(s):Vasilyeff, P[yotr] Vasilyevich], [1871– ]
  Title:*O trudosposobnosti rabochikh s monokulyarnîm i ponizhennîm zrĭeniyem; statisticheskiya nablyudeniya v svyazi s zakonom 2 iyunya 1903 g. [Capacity for work of laborers with monocular and reduced vision; statistical observations in connection with the law of June 2, 1903.]
  Pagination:102 pp., 1 l.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1905
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 126
 5. 22001261050
  Author(s):Vasilyeff, S[tepan] M[ikhaĭlovich], [1854– ]
  Title:Vvedeniye v kurs kliniki vnutrennikh bolĭezneĭ. [Introduction to the course of clinic of internal diseases.]
  Pagination:157 pp., 1 l.
  Place of Publication:Yuryev
  Date of Publication:[1897–8]
  Size:8°.
  Bound Note:Another copy bound with: Uchen. zapiski imp. Yuryev. Univ., 1898, vi.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 126
 6. 22001261060
  Author(s):Vasilyeff, S[tepan] M[ikhaĭlovich], [1854– ]
  Title:Lĭecheniye khronicheskavo gastrita (katarra zheludka). Iz klinicheskikh lektsiy sobrano M. I. Obezerskim. [Treatment of chronic gastritis. Collected from his clinical lectures by M. I. Obezerski.]
  Pagination:70 pp., 1 pl.
  Place of Publication:Yuryev
  Publisher:K. Mattisen
  Date of Publication:[1900]
  Size:8°.
  Bound Note:Bound with: Uchen. zapiski imp. Yuryev. univ., 1900, viii.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 126
 7. 22001261070
  Author(s):Vasilyeff, S[tepan] M[ikhaĭlovich], [1854– ]
  Title:Lĭecheniye khronicheskoĭ yazvî zheludka; s dopolneniyami otnositelno etiologii i klinicheskoĭ kartinî yazvî zheludka, a takzhe, diagnostiki srashtsheniy i deformatsiy yevo. [Treatment of chronic ulcer of the stomach with additions concerning the etiology and clinical picture of this disease, and likewise concerning the diagnosis of adhesions and deformities of the stomach.
  Pagination:191 pp.
  Place of Publication:Yuryev
  Publisher:K. Mattisen
  Date of Publication:[1901]
  Size:8°.
  Bound Note:Bound with: Uchen. zapiski imp. Yuryev. univ., 1901, ix.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 126
 8. 22001261080
  Author(s):Vasilyeff, S[tepan] M[ikhaĭlovich], [1854– ]
  Title:Lĭecheniye zemlyanikoĭ; materialî k dieto-terapii. [Treatment with strawberries; data on dieto-therapy.]
  Pagination:130 pp., 1 l.
  Place of Publication:Yuryev
  Publisher:K. Mattisen
  Date of Publication:[1901]
  Size:8°.
  Bound Note:Bound with: Uchen. zapiski imp. Yuryev. univ., 1901, ix.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 126
 9. 22001261090
  Author(s):Vasilyeff, S[tepan] M[ikhaĭlovich], [1854– ]
  Title:Kak i chĭem dĭeĭstvuyet zemlyanika pripodagricheskikh porazheniyakh serdtsa, pochek, sustavov i drugikh organov. [How the strawberry acts in gout of the heart, kidneys, joints, and other organs.]
  Pagination:17 pp.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:M. I. Akinfiyeff & I. V. Leontyeff
  Date of Publication:1903
  Size:8°.
  Reference Note:See, also, Filatoff (N. F.) Klinicheskiya lektsii [etc.]. 8°. Moskva, 1900.
  Filatoff (N. F.) Klinicheskiya lektsii [etc.]. 8°. Moskva, 1903.
  Reprint Note:Repr. from: Russk. med. vestnik.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 126
 10. 22001261100
  Author(s):Reformatski, N. N.
  Title:[In memoriam.]
  Subject(s):Vasilyeff , Vasiliy Ivanovich [1861–1903]
  Journal Title Abbreviation:Obozr. psichiat., nevrol. [etc.]
  Place of Publication:S.-Peterb.
  Date of Publication:1903
  Pagination:viii, 719.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 126
previous · 1 · 2 · next