NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-4 of about 4|
documents selected.
 1. 41106151380
  Author(s):Bernhoff, G.
  Title:Militärläkarbanan och läkaröverflödet.
  Subject(s):[Military Section] Medical officer by countries: Scandinavia
  Journal Title Abbreviation:Med. ören. tskr.
  Place of Publication:Stockh.
  Date of Publication:1930
  Pagination:8: 77–81.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 615
 2. 41106151390
  Author(s):Biörck, G.
  Title:Några synpunkter på möjligheten att avlösa inkallade militärläkare och värnpliktiga läkare med icke värnpliktiga; en undersökning på grundval av Medicinska Föreningens militärkortregister.
  Subject(s):[Military Section] Medical officer by countries: Scandinavia
  Journal Title Abbreviation:Nord. med.
  Date of Publication:1941
  Pagination:10: 1108 (Abstr.)
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 615
 3. 41106151400
  Author(s):Ekdahl, A. J.
  Title:Militärläkarnas befällsförhållanden å hufvudförbands-plasten och fältsjukhusen.
  Subject(s):[Military Section] Medical officer by countries: Scandinavia
  Journal Title Abbreviation:Tskr. mil. hälsov.
  Date of Publication:1908
  Pagination:33: 201–10.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 615
 4. 41106151410
  Author(s):Lambert, B.
  Title:Militärläkarnas arbets- och löneförhållanden.
  Subject(s):[Military Section] Medical officer by countries: Scandinavia
  Journal Title Abbreviation:Sven. läk. tidn.
  Date of Publication:1945
  Pagination:42: 1969–83.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 615