NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 592|
documents selected.
 1. 20300011020
  Author(s):v. C..
  Title:De cholera te Hamadan in Perzië in 1872.
  Pagination:11 pp.
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:[1873]
  Size:8°.
  Note(s):[Shelved in: B.34]
  Reprint Note:Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1873, ix, 1. Afd.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 1
 2. 20300011140
  Author(s):C., J.
  Reference Note:See Digby (Sir Kenelm). D'eminente oratie over 't ghenesen der wonden, docr het poeder, [etc.]. sm. 4°. Haerlem, 1661.
  Papin (Nicolas) & Rattray (Sylvester). Theatrum sympateticum, ofte wondertoonel [etc.]. sm. 4°. Haerlem, 1662.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Note
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 1
 3. 20300041030
  Author(s):Cabrolius, Bartholomæus, [1529– ]
  Title:Het anatomiicke A. B. C. Dat is, een seer bondigh onderricht vande anatomie, alle de partijen des menschelijcken lichaems, met die ordre, diemen in het anatomiseren ghewoonlijck is te onderhouden, afbeeldende. Hier by zijn ghevoecht de osteologia, dat is, de beschrijvinge der beenderen, ende eenighe aenmerckinghen, beyde, de medicijns, ende de chirurgijns even nut zijnde. Ende verduyscht door Dr. Casparum Nollens.
  Pagination:67 ff.
  Place of Publication:Gravenhage
  Publisher:Weduwe H. J. van Wouw
  Date of Publication:1630
  Size:sm. 4°.
  Bound Note:Bound with: Fabritius ab A quapendente (Hieronymus). De chirurgicale operatien. sm. 4°. Gravenhage, 1630.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 4
 4. 20300041040
  Author(s):Cabrolius, Bartholomæus, [1529– ]
  Title:Ontleeding des menschelycken lichaems, eertijts in't Latijn beschreven. Nu verduijtscht en met bijvoechselen als oock figueren verrijckt door V. F. P[lempius].
  Pagination:6 p. l., 262 pp., 3 pl.
  Place of Publication:Amsterdam
  Publisher:H. Laurents
  Date of Publication:1633
  Size:fol.
  Note(s):Engraved title-page. A second title-page gives date: 1648.
  Bound Note:Another copy, bound with: de Valverde (J.) Anatomie, oft levende beelden [etc.]. fol. Antwerpen, 1568.
  Reference Note:See, also, Celeberrimorum anatomicorum Severini ... varia opuscula [etc.]. 4°. Francof., 1668.
  Collegium anatomicum. [etc.]. 4°. Honoviæ, 1654.
  Collegium anatomicum. [etc.]. 4°. Francofurti, 1668.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 4
 5. 20300041170
  Author(s):Hulshoff, S. K.
  Title:Eikel-cacao.
  Subject(s):Cacao [ and substitutes .]
  Journal Title Abbreviation:Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.
  Place of Publication:Amst.
  Date of Publication:1887
  Pagination:xxiii, 33–41.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 4
 6. 20300061190
  Author(s):Bauwens, I.
  Title:Geschiedenis en beschrijving der lijkbehandeling en rouwplechtigheden bij de meeste volken.
  Subject(s):Cadaver (Care and disposal of)
  Place of Publication:Brussel
  Date of Publication:1888
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 6
 7. 20300061200
  Author(s):Bauwens, I.
  Title:Geschiedenis en beschrijving der lijkbehandeling en rouwplechtigheden bij de meeste volken.
  Additional Title:Lijkbegraving en lijkverbranding. v. 2. De lijkbehandeling bij de Christen volken
  Subject(s):Cadaver (Care and disposal of)
  Place of Publication:Brussel
  Date of Publication:1892
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 6
 8. 20300061260
  Author(s):Doijer, A.
  Title:Redevoering ter aanprijzing van het begraven der lijken buiten de steden.
  Subject(s):Cadaver (Care and disposal of)
  Place of Publication:Zwolle
  Date of Publication:1827
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 6
 9. 20300061430
  Author(s):Hobbel, J.
  Title:Behooren wij de lijken onzer afgestorvenen te begraven of te verbranden?
  Subject(s):Cadaver (Care and disposal of)
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:[n. d.]
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 6
 10. 20300131440
  Author(s):Bruinsma, G. W.
  Title:Verplichte lijkschouw.
  Subject(s):Cadaver (Jurisprudence of)
  Journal Title Abbreviation:Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.
  Place of Publication:Amst.
  Date of Publication:1886
  Pagination:2. R., xxii, 537–549.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 13
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last