NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 11|
documents selected.
 1. 40300381150
  Author(s):Camper, Petrus, 1722–89
  Title:Het Voordeel der Doorsneede van de Schaambeenderen om met behoud van het Leven beide van Moeder en Kind moeijelyk geklemde hoofden te redden en de keizerlyke Sneede of den Haak, te vermyden [On symphysiotomy, to preserve the life of mother and child and escape Cesarean section and forceps]
  Pagination:p.3–23.
  Place of Publication:Amst.
  Publisher:Ned. Maatsch. Geneesk.
  Date of Publication:1932
  Size:8°.
  Note(s):Opusc. selecta Neerl. art. med., 1934, 12:
  Reprint Note:Repr. from Nieuwe Vaderl. Letter-Oefen. 5. D. 2. S. Amsterdam, A. van de Kroe, Yntema & Tiboel, 1771.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 3/Page 38
 2. 40300381160
  Author(s):Camper, Petrus, 1722–89
  Title:Brief over de Vraag de symphysiotomy te mogen verrichten bij een ter Dood veroordeelde Vrouw [Letter concerning the possibility of performing a symphysiotomy on a woman, doomed to die]
  Pagination:p.25–32.
  Place of Publication:Amst.
  Publisher:Ned. Maatsch. Geneesk.
  Date of Publication:1932
  Size:8°.
  Note(s):Opusc. selecta Neerl. art. med., 1934, 12:
  Reprint Note:Repr. from the manuscript in the manuscript collection of Universitets-Bibliotheken te Amsterdam en Leiden.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 3/Page 38
 3. 40300381170
  Author(s):Camper, Petrus, 1722–89
  Title:Verhaal van de Konstbewerking en gelukkigen Uitslag der Doorsnede van de Schaambeenderen; gedaan in 's Gravenhage door den zeer Ervaren Heere J. C. Damen [Description of a successful symphisiotomy performed by J. C. Damen]
  Pagination:p.149–71.
  Place of Publication:Amst.
  Publisher:Ned. Maatsch. Geneesk.
  Date of Publication:1932
  Size:8°.
  Note(s):Opusc. selecta Neerl. art. med., 1934, 12:
  Reprint Note:Repr. from Algemeene Vaderlandsche Letter-Oefningen, te Amsterdam, 1784.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 3/Page 38
 4. 40300381180
  Author(s):Camper, Petrus, 1722–89
  Title:Consilium de comitissa de Randwyck viro clarissimo D. C. Velse (23 Jan. 1780)
  Pagination:p.259–63.
  Place of Publication:Amst.
  Date of Publication:1935
  Size:8°.
  Note(s):Opusc. selecta Neerl. art. med., 1935, 13:
  Author Note:For biography see Bijd. gesch. geneesk., 1930, 10: 1–23 (B. W. T. Nuyens)
  Reference Note:See also Variot, G. L'anatomiste Pierre Camper et sa doctrine sur l'éducation physique des enfants; une aberration de J. J. Rousseau. Bull. Soc. fr. hist. méd., 1927, 21: 134–45.
  Also Ned. tschr. geneesk., 1930, 74: 38–60.
  Also Presse méd., 1932, 40: 993–6 (H. Meige)
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 3/Page 38
 5. 40301251050
  Author(s):Nederlandsch-Indisch Kankerinstituut.
  Title:Jaarverslag Bandoeng, Dutch East Indies
  Subject(s):Cancerology Institutions and research funds
  Date of Publication:1930, 1932–33
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 3/Page 125
 6. 40305051250
  Author(s):Jorissen, W. P.
  Title:Het chemisch (Thans anorganisch chemisch) laboratorium der Universiteit te Leiden van 1859–1909 en de chemische laboratoria dier Universiteit vóór dat Tijdvak en hen, die er in doceerden.
  Subject(s):Chemistry Institutes, laboratories, and societies
  Pagination:101 p.
  Place of Publication:Leiden
  Date of Publication:1909
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 3/Page 505
 7. 40305441870
  Title:Congres Voor Kinderbescherming.
  Subject(s):Child welfare Conferences and congresses
  Pagination:506 p.
  Place of Publication:Amst.
  Date of Publication:1904
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 3/Page 544
 8. 40305541370
  Author(s):Hirson, E.
  Title:Handen; wetenschappelijk leerboek voor practische chirologie.
  Subject(s):Chirology and chiromancy
  Pagination:210 p.
  Place of Publication:Amst.
  Date of Publication:[1935]
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 3/Page 554
 9. 40305781020
  Author(s):Snellen, H.
  Miller, H. G.
  Title:Kan de cholera op dieren worden overgebracht? eenige experimenten tijdens de cholera-epidemie van 1866.
  Subject(s):Cholera [ Asiatic ] History
  Pagination:20 p.
  Place of Publication:Utrecht
  Date of Publication:[1867]
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 3/Page 578
 10. 40309941190
  Title:Crematie (De) in Nederland en daarbuiten; verzameling van opstellen, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Nederlandsche Vereeniging voor Facultatieve Lijkverbranding, uitgegeven door het Hoofdbestuur.
  Pagination:76p. 6 pl.
  Place of Publication:Leiden
  Publisher:A. W. Sijthoff
  Date of Publication:1924
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 3/Page 994
previous · 1 · 2 · next